ĐỊNH CƯ MỸ THEO DIỆN ĐẦU TƯ EB–5 TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP

ĐỊNH CƯ MỸ THEO DIỆN ĐẦU TƯ EB–5 TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP

 
EB-5 là chương trình đầu tư định cư Mỹ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn lấy thẻ xanh cho cả gia đình. Thông qua EB-5, vợ/ chồng cùng các con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của nhà đầu tư sẽ được cấp thẻ xanh và hưởng đầy đủ quyền thường trú nhân của Mỹ.
 
📌 Định cư Mỹ theo diện Đầu tư EB – 5 là chương trình đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ cho cả gia đình . Mục đích của chương trình này là để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào mỹ và đưa nền kinh tế Mỹ đi lên đồng thời tạo them công ăn việc làm cho người dân.
 
📌 Hình thức đầu tư : những nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các doanh nghiệp mới thành lập.
 
📌 Hạn mức đầu tư : từ sau ngày 21/11/2019 . vốn đầu tư chương trình EB – 5 gián tiếp chính thức tăng từ 500.000 USD lên 900.000 USD , đầu tư trực tiếp tăng từ 1.000.000 USD lên 1.800.000 USD.
 
📌 Lợi ích của chương trình đầu tư EB – 5 : Gia đình của nhà đầu tư bao gồm đương đơn phối ngẫu và con cái dưới 21 tuổi còn độc thân sẽ được cấp Thẻ xanh , hưởng quyền Thường trú nhân và có cơ hội được nhập Quốc tịch Mỹ . Được duy trì tài sản tại VIệt Nam.
—————————————————–
#BCI #dinhcumy #dienlamviec #EB1 #EB2 #EB3 #EB4 #EB5