Đầu tư – định cư Saint Lucia

Về chương trình đầu tư – định cư Saint Lucia

Quốc đảo này thu hút những nhà đầu tư và kinh doanh nước ngoài, đặc biệt trong ngành ngân hàng nước ngoài và ngành công nghiệp du lịch. Ngành du lịch chiếm 65% việc làm và chiếm 65% GDP bình quân đầu người. Để khuyến khích thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Quốc hội St. Lucia thông qua chương trình đầu tư – nhận quốc tịch vào tháng 8, 2015.

Để tham gia chương trình, nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong các hình thức:

 • Đóng góp vào Quỹ Kinh tế Quốc gia $100.000
 • Nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào bất động sản với mức đầu tư tối thiểu $300.000
 • Đầu tư dự án doanh nghiệp: Nhà đầu tư cần đầu tư tối thiểu $3.500.000 vào một doanh nghiệp đủ điều kiện như một nhà đầu tư cá nhân. Trong trường hợp nhiều hơn 01 người nộp đơn (liên doanh), số tiền đầu tư tối thiểu của mỗi người là $1.000.000
 • Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ: Điều kiện về số tiền đầu tư vào trái phiếu Chính phủ: $500.000 cho một đương đơn độc thân

Quyền lợi chương trình

Cho phép song tịch:

 • Đương đơn và gia đình được hưởng quyền công dân Saint Lucia song song với các quyền tại nước sở tại.

Hộ chiếu thứ 2 cho 3 thế hệ:

 • Hộ chiếu cho Đương đơn và các thành viên phụ thuộc bao gồm vợ/ chồng , con cái dưới 26 tuổi và cha mẹ trên 65 tuổi.

Miễn thị thực 95 quốc gia:

 • Miễn thị thực du lịch đến 95 quốc gia, bao gồm cả khối Liên minh châu Âu, Schengen, Vương quốc Anh, Hồng Kông, Singapore và Ireland.

Nhanh chóng:

 • Được cấp quốc tịch từ 3-6 tháng.

Ưu đãi thiên đường thuế:

 • Được miễn thuế thu nhập tại nước ngoài.

Yêu cầu đơn giản:

 • Không có yêu cầu về lưu trú hay cư trú sau khi cấp quốc tịch Saint Lucia trước hoặc sau khi được cấp quốc tịch. Không cần phỏng vấn hay kỹ năng tiếng Anh.

Yêu cầu đầu tư

Tuổi:

 • Không giới hạn.

Đầu tư: Lựa chọn 1 trong các hình thức sau:

 • Đóng góp vào Quỹ Kinh tế Quốc gia $100.000.
 • Nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào bất động sản với mức đầu tư tối thiểu $300.000.
 • Đầu tư dự án doanh nghiệp: Nhà đầu tư cần đầu tư tối thiểu $3.500.000 vào một doanh nghiệp đủ điều kiện như một nhà đầu tư cá nhân. Trong trường hợp nhiều hơn 01 người nộp đơn (liên doanh), số tiền đầu tư tối thiểu của mỗi người là $1.000.000.

Yêu cầu khác:

 • Không tiền án, tiền sự.
 • Không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm hay ngoại ngữ.
 • Không cần chứng minh tài chính.
 • Không yêu cầu cư trú.