Đầu tư – Sở hữu quốc tịch Grenada

Chương trình Đầu tư – Sở hữu quốc tịch Grenada là gì?

Để khuyến khích tăng trưởng kinh tế thông qua thúc đẩy ngành công nghiệp không khói, từ năm 2013 chính phủ Grenada đưa ra chính sách sở hữu quốc tịch hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chương trình Đầu tư nhận quốc tịch Grenada phù hợp với gia đình có nhiều thế hệ khi con cái phụ thuộc dưới 30 tuổi, ông bà – cha mẹ – anh chị em gia đình hai bên có thể nộp đơn cùng hồ sơ.

Bên cạnh đó, sở hữu quyền công dân Grenada cho phép nhà đầu tư Việt và gia đình được quyền nộp đơn xin thị thực E-2 để sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Đương đơn có thể lựa chọn một trong hai hình thức đầu tư sau:

 • Đầu tư tối thiểu 220.000USD vào dự án BĐS được Chính phủ Grenada chấp thuận
 • Đóng góp tối thiểu 150.000USD (cá nhân) hoặc 200.000USD (gia đình) cho Chính phủ Grenada

Quyền lợi chương trình

Thủ tục nhanh chóng:

 • Được cấp quốc tịch từ 1,5-3 tháng.

Ưu đãi thiên đường thuế:

 • Được hưởng ưu đãi về thuế.

Miễn thị thực 140 quốc gia:

 • Được miễn thị thực du lịch đến 140 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, khu vực Schengen, Hồng Kông, Singapore và Ireland.

Cơ hội sinh sống và kinh doanh tại Mỹ:

 • Visa E-2 cho phép công dân Grenada được quyền qua Mỹ sinh sống và vận hành doanh nghiệp tại đó. Visa có hiệu lực 5 năm và không giới hạn số lần gia hạn.

Quốc tịch cấp cho cả gia đình:

 • Vợ/chồng, con cái phụ thuộc dưới 30 tuổi, ông bà – cha mẹ – anh chị em còn phụ thuộc với đương đơn có thể nộp đơn đi cùng bộ hồ sơ.

Yêu cầu đơn giản:

 • Không có yêu cầu về lưu trú hay cư trú Grenada sau khi cấp quốc tịch trước hoặc sau khi được cấp quốc tịch.

Hộ chiếu quyền lực:

 • Thuộc 30 hộ chiếu quyền lực trên toàn thế giới.

Yêu cầu đối với đương đơn Đầu tư – Sở hữu quốc tịch Grenada

Yêu cầu khác:

 • Không tiền án, tiền sự. Không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm hay ngoại ngữ. Không cần chứng minh tài chính. Không yêu cầu cư trú.

Đầu tư:

 • Lựa chọn 1 trong 2 hình thức đầu tư sau:
  • Đầu tư tối thiểu 220.000 USD vào dự án BĐS được Chính phủ Grenada chấp thuận
  • Đóng góp tối thiểu 150.000 USD (cá nhân) hoặc 200.000USD (gia đình) cho Chính phủ Grenada

Tuổi:

 • Không giới hạn