Định Cư Diện Đầu Tư Visa 132

Úc có chương trình đầu tư Doanh nhân tài năng (Business Talent visa – Subclass 132) – được chỉ định bởi Chính quyền bang, nhận thẻ thường trú trực tiếp mà không cần phải qua giai đoạn visa tạm trú như diện 188. Visa 132 cho phép Đương đơn cùng gia đình đi thẳng đến quyền thường trú vĩnh viễn tại Úc dành cho doanh nhân thành đạt sở hữu doanh nghiệp mong muốn đầu tư kinh doanh tại Úc.

Có 2 diện Đầu tư định cư visa 132 Úc bao gồm:

1. Diện Doanh nhân có lịch sử kinh doanh đáng kể (Significant Business History Stream), yêu cầu Đương đơn:

  • Có tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp đạt ít nhất 1.5 triệu AUD và có thể chuyển sang Úc trong vòng 02 năm sau khi được cấp visa.
  • Sở hữu tổng tài sản ròng là 400.000 AUD tương đương với cổ phần sở hữu trong một hoặc nhiều hơn một doanh nghiệp ít nhất 02 trong 04 năm trước khi nộp đơn, và nếu các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán, sở hữu ít nhất 10% tổng số vốn.
  • Tổng doanh thu hàng năm đạt ít nhất 03 triệu AUD ít nhất 02 trong 04 năm trước khi nộp hồ sơ.
  • Mức đầu tư tối thiểu là 1.5 triệu AUD, đầu tư vào một doanh nghiệp mới hoặc một doanh nghiệp có sẵn tại Úc.
  • Chương trình không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh và không giới hạn độ tuổi.

2. Diện Doanh nhân đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Entrepreneur Stream), yêu cầu Đương đơn:

  • Phải nhận được ít nhất 1 triệu đô la tài trợ từ một công ty đầu tư mạo hiểm của Úc.
  • Khoản tài trợ phải dành cho khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm hoặc phát triển kinh doanh của một ý tưởng kinh doanh có giá trị cao đầy tiềm năng.
  • Công ty đầu tư mạo hiểm phải là thành viên của Hiệp hội và liên doanh tư nhân Úc (AVCAL).
  • Đương đơn đã ký một thỏa thuận chính thức với công ty đầu tư mạo hiểm để tài trợ.

Đối với mỗi chương trình định cư diện đầu tư nêu trên, Đương đơn có thể nộp đơn nhập quốc tịch Úc nếu sống ít nhất 03 năm trong vòng 04 năm và không rời khỏi Úc quá 90 ngày trong năm ngay trước khi nộp hồ sơ xin quốc tịch Úc.