Innovator Visa

Chương trình Innovator Visa là gì?

Innovator visa là diện thị thực cho phép nhà đầu tư thực hiện ý tưởng kinh doanh và sinh sống cùng gia đình tại Anh Quốc. Thị thực này cần được gia hạn mỗi 03 năm, và không giới hạn số lần gia hạn. Sau 03 năm sinh sống, quý nhà đầu tư cũng có cơ hội trở thành những trú nhân tại Anh Quốc.

Quý nhà đầu tư có thể nộp đơn sở hữu thị thực Innovator (Đổi mới) nếu:

 • Có mong muốn tạo dựng hoặc vận hành kinh doanh tại Anh Quốc
 • Không đến từ khu vực EEA ( khu vực kinh tế Châu Âu ) và Thuỵ Sĩ
 • Đáp ứng một số điều kiện bắt buộc
 • Doanh nghiệp hoặc ý tưởng kinh doanh được bảo trợ bởi một cơ quan chính phủ

Quyền lợi đầu tư

Sinh sống tại Anh Quốc:

 • Nhà đầu tư & gia đình cần gia hạn visa mỗi 03 năm. Không có giới hạn cho số lần gia hạn visa.

Phát triển kinh doanh:

 • Thực hiện ý tưởng kinh doanh tại Anh Quốc.

Hồ sơ bao gồm cả gia đình:

 • Vợ/chồng, con cái có thể đi cùng bộ hồ sơ.

Cơ hội trở thành thường trú nhân:

 • Nhà đầu tư có quyền nộp đơn xin thường trú tại Anh sau 03 năm sinh sống.

Yêu cầu chương trình

Đầu tư:

 • Giải pháp hoàn thiện với mức đầu tư từ 200.000 GBP.

Lập doanh nghiệp:

 • Có ý định thực sự thành lập doanh nghiệp ở Vương quốc Anh.

Tính khả thi:

 • Ý tưởng kinh doanh phải được bảo trợ về tính khả thi bởi 01 cơ quan do Chính phủ chỉ định.

Tài khoản:

 • Duy trì tối thiểu 945 GBP trong tài khoản ngân hàng trong vòng tối thiểu 90 ngày liên tục trước khi nộp hồ sơ.

Tiếng Anh:

 • CEFR level B2 ( nghe, nói, đọc, viết) hoặc tốt nghiệp tại Anh.

Tài chính:

 • Chứng minh đủ khả năng tài chính để trang trải các nhu cầu cá nhân và thành viên gia đình phụ thuộc.