Nhà đầu tư (Loại 1)

Chương trình Nhà đầu tư (Loại 1) là gì?

Nhà đầu tư có khối tài sản cá nhân lớn có thể nộp đơn xin thị thực loại 1 ( UK Tier Investos Visa) thông qua Chương trình Đầu tư tài chính. Với mức đầu tư từ 2 triệu bảng Anh, đây là cơ hội tuyệt vời để các nhà đầu tư Việt Nam có cơ hội gia nhập vào một trong những nền kinh tế hàng đầu, cũng như trung tâm thương mại và tài chính có ảnh hưởng nhất thế giới. Thị thực này được tạo ra với mục tiêu thu hút các nhà đầu tư, các nhà khởi nghiệp và các cá nhân tài năng xuất chúng để thúc đẩy kinh tế đóng góp vào sự thịnh vượng của Anh.

Quyền lợi chương trình

Sinh sống tại Anh Quốc:

  • Nhà đầu tư có thể sống tại Anh tối đa 3 năm 4 tháng, và có quyền gia hạn thêm 2 năm.

Vợ/chồng, con cái đi cùng hồ sơ:

  • Vợ/chồng, con cái dưới 18 tuổi có thể đi cùng bộ hồ sơ.

Cơ hội trở thành thường trú nhân:

  • Sau 5 năm, Nhà đầu tư có thể nộp đơn xin trở thành thường trú nhân.

Yêu cầu đối với đương đơn Nhà đầu tư (Loại 1)

Đầu tư từ £2.000.000 vào Anh Quốc

Không đến từ EEA ( Khối Kinh tế Châu Âu ) & Thuỵ Sĩ

Thoả các điều kiện hồ sơ