Visa 132B

Visa 132B là visa thường trú cho phép Đương đơn thành lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp có sẵn tại Úc. Đương đơn được tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm từ công ty là thành viên của Hiệp hội Vốn đầu tư mạo hiểm Úc AVCAL (Venture Capital Entrepreneur stream – Visa 132B).

QUYỀN LỢI

 • Làm việc là học tập tại Úc.
 • Tham gia Medicare và các chương trình chăm sóc y tế tại Úc.
 • Nhập tịch Úc (nếu đủ điều kiện).
 • Bảo lãnh người thân.
 • Đi và về Việt Nam bất kì lúc nào.
 • Quyền du lịch: 5 năm (ra vào Úc trong 5 năm tính từ ngày visa được cấp, quá 5 năm, Đương đơn cần xin Resident Return Visa RRV hoặc 1 loại visa tái nhập cảnh khác để nhập cảnh lại vào Úc).

ĐIỀU KIỆN

 • Được đề cử bởi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc.
 • Nhận được thư mời nộp visa.
 • Đương đơn và tất cả thành viên gia đình của Đương đơn phải đạt những điều kiện về sức khỏe và lý lịch tư pháp.
 • Đương đơn phải nhận được tối thiểu 1 triệu AUD từ công ty quỹ đầu tư mạo hiểm ở Úc mà công ty này phải là thành viên của AVCAL.
 • Có hợp đồng chính thức với công ty quỹ đầu tư mạo hiểm.

NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG ĐƠN VÀ GIA ĐÌNH

 • Tuân thủ tất cả các điều kiện của visa cũng như tuân thủ luật pháp tại Úc.
 • Tuân thủ các điều kiện về doanh nghiệp.
 • Đương đơn phải nhập cảnh vào Úc tại ngày đã được chỉ định bởi Bộ di trú Úc.
 • Các thành viên trong gia đình của Đương đơn không được phép kết hôn hay có mối quan hệ thực tế (de facto relationship) trước khi họ nhập cảnh vào Úc.
 • Phải thông báo địa chỉ thường trú với Bộ di trú Úc trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Úc. Thông báo nếu thay đổi nơi sinh sống (kể cả trong hay ngoài nước Úc) bằng đơn 929 trong vòng 28 ngày trước khi di chuyển đến nơi ở mới.
 • Sau khi nhập cảnh Úc, Đương đơn phải đáp ứng được các yêu cầu của thỏa thuận về quỹ mạo hiểm.
 • Duy trì vốn sở hữu và tham gia vào các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.