Visa 188B

Visa 188B – Diện đầu tư trái phiếu chính phủ thuộc dòng visa Đầu tư & Kinh doanh sáng tạo (Business Innovation and Investment Provisional Visas) dành cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm đầu tư và quản lý đầu tư thành công ở Việt Nam có khả năng và mong muốn đầu tư và định cư ở Úc

 1. Điều kiện Đương đơn dành cho Visa 188B
 • Có tổng tài sản cá nhân (kể cả vốn góp đầu tư, kinh doanh) ít nhất là 2,25 triệu đôla Úc.
 • Người đứng đơn phải trực tiếp quản lý doanh nghiệp và sở hữu tài sản phải đạt tối thiểu 10% trên tổng giá trị tài sản của công ty.
 • Cam kết sẽ một khoản đầu tư là 1,5 triệu đôla Úc vào trái phiếu chính phủ của bang hay vùng lãnh thổ nơi mình sẽ định cư.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực đầu tư và thể hiện kỹ năng tốt trong việc quản lý các khoản đầu tư sinh lợi.
 1. Điều kiện để được  định cư chính thức
 • Có tối thiểu 2 năm sinh sống tại Úc trong 4 năm.
 • Người nộp đơn và các thành viên gia đình vẫn còn visa 188.
 • Tuân thủ các quy định về thuế, hưu trí, lao động hoặc bất cứ quy định nào liên quan đến hoạt động kinh doanh/đầu tư.
 • Việc đầu tư 1.500.000 AUD vẫn còn duy trì và liên tục trong 4 năm.

 1. Thời gian xử lý hồ sơ Visa 188B
 • Chuẩn bị hồ sơ (1 – 2 tháng).
 • Đăng ký hồ sơ chọn lọc trực tuyến EOI.
 • Nộp hồ sơ xin bảo lãnh của bang (chờ 2 – 3 tháng).
 • Nộp hồ sơ đến Bộ di trú Úc trong vòng 60 ngày kể ngày nhận được thư mời.
 • Chuyển 1.500.000 AUD sang Úc để mua trái phiếu Chính phủ hoặc 5.000.000 AUD để đầu tư vào các hạng mục do Chính phủ quy định.
 • Visa được cấp.