VISA EB1C – Ưu điểm

  1. Một doanh nhân ở Việt Nam muốn định cư qua Mỹ theo dạng L1/EB1C phải mở doanh nghiệp ở Mỹ hoặc mua lại một doanh nghiệp ở Mỹ và dùng doanh nghiệp này để bảo lãnh cho bản thân mình hoặc người quản lý của công ty. Người xin L1/EB1C không cần phải là chủ doanh nghiệp

  2. Không yêu cầu chứng minh nguồn tiền đầu tư cũng như số lượng vốn đầu tư đối với diện L1/EB1-C. Nếu như công ty tại Mỹ là công ty con mới được thành lập, thì Sở Di Trú sẽ yêu cầu bằng chứng chuyển tiền từ công ty mẹ tại Việt Nam. Số vốn đầu tư chỉ cần đủ đểcông ty bắt đầu vận hành trong thời gian đầu. Sở Di Trú chỉchú trọng vào các điều kiện của công ty và đương đơn.

  3. Thẻ xanh được cấp sẽ là thẻ xanh vĩnh viễn trong 1,5 -2 năm

  4. Nhà đầu tư sẽ được hưởng tất cả lợi nhuận tạo ra bởi công ty và không phải chia sẻ cho bất cứ ai.

  5. Vợ/chồng của đương đơn và các con nhỏ dưới 21 tuổi sẽ được định cư chung. Vì thời gian chờ đợi chỉ có 1,5 -2 năm nên các con nhỏ sẽ ít bị loại vì quá tuổi.