10 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU (PHẦN 1)

1. Nhiều chủ kinh doanh nhà hàng còn nhầm lẫn giữa khái niệm nhượng quyền thương mại kinh doanh nhà hàng và kinh doanh chuỗi nhà hàng. Đây là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn. Những nhà hàng nhượng quyền chắc chắn là nằm trong chuỗi nhà hàng của một doanh nghiệp, nhưng chuỗi nhà hàng có thể do chủ đầu tư đứng tên, tự mở ra thành 5, 7 nhà hàng riêng và nó không hẳn kinh doanh dưới dạng nhượng quyền thương mại.

2. Bạn nghĩ rằng nhượng quyền thương mại là thanh toán các chi phí cho bên nhượng quyền để sở hữu tất cả nhà hàng, thương hiệu, chiến lược kinh doanh, marketing, và chiến lược điều hành của họ nhằm rút ngắn thời gian thu hồi vốn đầu tư của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tuân thủ theo quy tắc của bên nhượng quyền bằng cách báo cáo công việc và thực hiện công việc theo chỉ dẫn của chủ doanh nghiệp nhượng quyền. Vậy về thực chất bạn không làm chủ hoạt động kinh doanh nhà hàng nhượng quyền đó mà chỉ sở hữu cơ sở kinh doanh do bạn đầu tư mà thôi.

3. Kinh doanh nhà hàng dưới hình thức nhượng quyền thương mại cần nhiều chi phí đầu tư cho cơ sở vật chất, chi phí bản quyền, chiết khấu phần trăm doanh thu và các khoản phí khác. Con số này không hề nhỏ.

4. Trước khi đàm phán kinh doanh nhà hàng nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền luôn yêu cầu bên nhận quyền phải có kiến thức cốt lõi và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng hoặc lĩnh vực kinh doanh khác.

5. Điều đáng lưu ý là doanh nghiệp nhượng quyền có thể yêu cầu bạn mở thêm nhiều nhà hàng khác tại cũng một địa điểm (trong cùng quận, thành phố, tỉnh) hay trong một khoảng thời gian nhất định kể từ khi khai trương nhà hàng nhượng quyền đầu tiên.

*Nguồn: Internet