3 LÝ DO BẠN CẦN LUẬT SƯ VỀ NHƯỢNG QUYỀN TRƯỚC KHI THAM GIA NHẬN QUYỀN

nhượng quyền

Bạn đã tìm thấy một nhượng quyền thương mại mà bạn cảm thấy rằng bạn có cơ hội thành công hợp lý để sở hữu. Bạn đã nói chuyện với một số nhà nhượng quyền hiện tại (10 đến 15 người trong số họ nếu có thể) và họ đã trả lời những câu hỏi nhức nhối nhất của bạn. Bạn đang thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình và có thể đã đến thăm trụ sở nhượng quyền. Nói cách khác, bạn sắp hoàn thành, bạn gần như là một chủ sở hữu nhượng quyền thương mại.

Bạn còn một việc nữa phải làm, và nó liên quan đến luật pháp. Bạn cần phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ mình một cách hợp pháp và chỉ có một cách để làm điều đó: Bạn cần thuê một luật sư nhượng quyền.

1. Họ biết những gì quan trọng

Theo luật, tất cả các chủ sở hữu nhượng quyền tiềm năng phải nhận được Tài liệu tiết lộ nhượng quyền thương mại (FDD) trước khi họ thực sự mua nhượng quyền mà họ quan tâm.

Tài liệu dài 150 đến 200 trang này bao gồm mọi thứ mà Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cho rằng bạn cần biết về bên nhượng quyền. Điều quan trọng là phải nhận thức rõ ràng về mọi thứ trong FDD, vì có một số hạn chế và nghĩa vụ nhất định mà bạn sẽ có với tư cách là bên nhận quyền và bạn có thể bị chấm dứt hợp đồng nếu không tuân thủ các hạn chế và nghĩa vụ đó.

2. Họ có thể tư vấn cho bạn về việc lựa chọn một pháp nhân kinh doanh

Một luật sư nhượng quyền có thẩm quyền có thể đưa ra những gợi ý hữu ích về cách thức thành lập doanh nghiệp nhượng quyền mới của bạn. Doanh nghiệp của bạn có nên là Công ty Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn (LLC) không? Một tập đoàn con S? Tổng công ty C? Bạn có biết sự khác biệt?

Lựa chọn pháp nhân kinh doanh phù hợp cho nhượng quyền thương mại mới của bạn là rất quan trọng. Nó sẽ xác định các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp, đồng thời cũng sẽ xác định cách doanh nghiệp của bạn bị đánh thuế.

3. Họ có thể giúp bạn nếu mọi thứ đi về phía nam

Không ai đi vào nhượng quyền thương mại mong đợi thất bại. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu hoàn cảnh không nhìn thấy buộc bạn phải đóng cửa doanh nghiệp của mình? Có thể bạn thực sự không phù hợp với nhượng quyền thương mại mà bạn đã chọn. Có thể bạn đã không kiếm tiền đủ nhanh. Có thể sự lựa chọn địa điểm của bạn hóa ra là một sự lựa chọn tệ hại. Cóthể bạn thậm chí đang đổ lỗi cho người nhượng quyền vì sự thất bại của doanh nghiệp bạn.

Nguồn: Internet