4 SƠ ĐỒ ĐỂ LÀM CHO QUÁ TRÌNH MARKETING CỦA BẠN TRỰC QUAN HƠN

sơ đồ

1 / Lưu đồ (Flowchart)

Lưu đồ là sơ đồ hoàn hảo để minh họa bất kỳ quy trình nào mà nhóm của bạn tuân theo. Từ việc viết nội dung đến quản lý các yêu cầu bên ngoài, việc phác thảo các quy trình của nhóm cho phép những người khác biết những gì sẽ xảy ra và giảm thiểu việc nhóm bỏ qua chi tiết.

 

2 / Sơ đồ tư duy (Mindmap)

Sơ đồ tư duy là lựa chọn hoàn hảo để tìm ra những ý tưởng mới và chia nhỏ chiến lược của bạn thành những sáng kiến ​​chi tiết hơn. Có lẽ có một lỗ hổng lớn trong chiến lược của bạn, hoặc bạn quá bận rộn nên cần thuê một người mới. Hình dung chiến lược của bạn ra hình ảnh là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn đang ưu tiên những công việc phù hợp.

 

3 / Sơ đồ tổ chức (Org chart)

Sơ đồ tổ chức giúp mọi người hiểu cấu trúc nhóm của bạn. Đối với các mục đích nội bộ, điều này khá quan trọng. Nó giúp nhóm của bạn hiểu cách họ phải làm việc cùng nhau và nó cho phép các nhóm khác biết ai phải đến gặp đối với các yêu cầu cụ thể.

 

4 / Sơ đồ Gantt (Gantt chart)

Sơ đồ Gantt là một cách trực quan để thể hiện lịch trình mà bạn muốn tuân theo đối với một chiến dịch hoặc ý tưởng. Bạn có thể thực hiện một cách chi tiết hoặc mở rộng như mong muốn. Quan trọng là nó phải truyền đạt cả tiến trình và quy trình của bạn, vì vậy tất cả các nhóm đều biết điều gì sẽ xảy ra khi họ tham gia vào quy trình.

 

 

Nguồn: Internet