5 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO NHƯỢNG QUYỀN – PHẦN 2

5 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO NHƯỢNG QUYỀN – PHẦN 2

3. Kiểm tra đội hiện tại của bạn.

Một trong những nhiệm vụ tư vấn khó khăn hơn mà tôi phải làm trong nhiều năm là nhiệm vụ thay đổi vị trí hoặc loại bỏ các thành viên trong nhóm. Điều này có thể đặc biệt khó khăn nếu cá nhân là bạn bè hoặc thành viên trong gia đình. Đảm bảo mỗi thành viên trong nhóm của bạn là những người đủ tiêu chuẩn nhất cho vị trí.
Đừng ngại thực hiện những thay đổi cần thiết vì lợi ích chung của công ty. Hãy chọn lọc khi bạn thêm người vào tổ chức của mình để đảm bảo họ là người phù hợp và có những gì cần thiết để giúp công ty của bạn phát triển.

4. Nhận sự trợ giúp từ bên ngoài

Tôi thường xuyên nghe được từ khách hàng của mình rằng họ không biết những gì họ không biết – họ không biết bắt đầu từ đâu hoặc những gì họ cần học. Lãnh đạo là một lĩnh vực có nhiều nguồn lực để giáo dục và phát triển liên tục. Gần đây, tôi đã tham dự Hội nghị nhượng quyền nhiều đơn vị ở Las Vegas. Một trong những đơn vị nhận quyền kinh doanh đa đơn vị thành công nhất đã nói rằng chiến lược quan trọng nhất mà ông đã thực hiện là đăng ký một chương trình đào tạo và phát triển năng lực lãnh đạo.

5. Sử dụng các công cụ công nghệ.

Sự tham gia và thực hiện là những yếu tố quan trọng nhất của bất kỳ hệ thống kinh doanh nào. Các công cụ công nghệ có thể cho phép bạn đảm bảo rằng các chỉ số hiệu suất quan trọng của lãnh đạo (KPI) được thực thi và đang được theo dõi. Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng các công cụ công nghệ cũng giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ và hành vi phát triển lãnh đạo quan trọng ở tất cả các cấp trong tổ chức của bạn.
Trở thành một nhà lãnh đạo tài ba có vẻ là một công việc khó khăn. Hãy nhớ rằng mọi nhà lãnh đạo vĩ đại đều bắt đầu giống như cách bạn đã làm, và bạn vẫn đang viết nên câu chuyện thành công của mình.
Điều quan trọng là trở thành một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng để doanh nghiệp của bạn phát triển. Mỗi thành viên của cộng đồng cần phải nhìn vào bạn và nhóm của bạn. Họ cần phải quay sang bạn khi mọi thứ trở nên khó khăn.
Nguồn Internet
———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai