5 LỜI KHUYÊN PHẢI BIẾT ĐỂ NHƯỢNG QUYỀN CHO CÔNG TY CỦA BẠN – PHẦN 1

Nhiều chủ doanh nghiệp xem xét nhượng quyền vì nó có thể mang lại cơ hội phát triển kinh doanh nhanh chóng – nhưng nó có thể không dành cho tất cả mọi người. Dưới đây là năm mẹo quan trọng không thể bỏ qua khi lập kế hoạch cho mô hình nhượng quyền của bạn.

1. Có khái niệm cốt lõi rõ ràng

Là một chủ doanh nghiệp, bạn có thể cảm thấy thoải mái khi điều hành dựa trên trực giác. Nhưng với tư cách là người nhượng quyền, bạn sẽ muốn người nhận quyền có một kế hoạch – kế hoạch của bạn – sẵn sàng cho những hoạt động dù là nhỏ nhất hàng ngày.
Mọi bước của hoạt động kinh doanh phải được đưa vào hệ thống của bạn và điều đó có nghĩa là bên nhượng quyền phải biết hoạt động kinh doanh của họ từ trong ra ngoài. Bạn không thể mong đợi các bên nhận quyền hiểu doanh nghiệp của mình nếu bên nhượng quyền không có khái niệm rõ ràng, được xác định rõ ràng. Mọi định hướng về hoạt động của doanh nghiệp phải được cung cấp rõ ràng cho từng bên nhận quyền.

2. Chọn người nhận quyền một cách cẩn thận

Tuyển dụng những người được nhượng quyền phù hợp là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc nhượng quyền cho công ty của bạn.
Câu ngạn ngữ cổ “Không bao giờ kết hôn vội vàng” chắc chắn có thể áp dụng ở đây. Mối quan hệ giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền là mối quan hệ lâu dài. Thời gian và tiền bạc đáng kể sẽ được đầu tư và nếu không tuyển dụng cẩn thận, những vấn đề không lường trước có thể trở nên gay gắt và cay đắng.
Đừng tuyển người nhận quyền tiềm năng đầu tiên bắt đầu quan tâm. Không cung cấp cho một số người nhận quyền ưu đãi đặc biệt đầu tiên bằng cách nhất quán trong giao dịch với tất cả các thành viên trong mạng lưới của bạn. Là một bên nhượng quyền, bạn phải biết bên nhận quyền đang lấy tiền của họ từ đâu và các điều khoản hoàn trả của họ là gì. Cuối cùng, một bên nhận quyền phải có đầu óc kinh doanh nhưng không đến nỗi họ không thể làm việc trong hệ thống của bên nhượng quyền.
Nguồn: Internet
———————————————————–