5 LỜI KHUYÊN PHẢI BIẾT ĐỂ NHƯỢNG QUYỀN CHO CÔNG TY CỦA BẠN – PHẦN 2

3. Đầu tư nghiêm túc vào đào tạo

Đào tạo vững chắc mang lại lợi ích cho cả bên nhận quyền và bên nhượng quyền.
Ở cấp độ cơ bản nhất, đào tạo vững chắc giúp bên nhận quyền hiểu được các thành phần cơ bản mà họ cần cho hoạt động hàng ngày. Nó cũng đảm bảo một khởi đầu suôn sẻ và thành công. Đào tạo giúp các bên nhận quyền đảm bảo nhân viên của họ có các kỹ năng phù hợp cũng như vươn lên trước những thách thức chắc chắn sẽ đến.
Đối với bên nhượng quyền, việc đào tạo vững chắc sẽ giúp nhượng quyền thương mại của bạn có một khởi đầu chính xác. Quan trọng nhất, nó giảm thiểu những sai sót dẫn đến việc bên nhượng quyền dành thời gian quý báu để sửa những lỗi đó. Điều này cho phép nhân viên bên nhượng quyền sử dụng thời gian của họ một cách hiệu quả hơn. Cuối cùng, đào tạo vững chắc làm tăng lợi nhuận.

4. Kiểm soát chặt chẽ

Việc kiểm soát bắt đầu với việc bên nhượng quyền cung cấp sự trợ giúp đáng kể trong việc vận hành doanh nghiệp với một kế hoạch tiếp thị đã được chứng minh. Ngoài sự khởi đầu ban đầu này, nó bao gồm nhiều khía cạnh hoạt động của bên nhận quyền: các chiến dịch khuyến mại, thực hành kế toán, chính sách nhân sự và rõ ràng về giờ hoạt động chỉ là một số ít.

5. Hệ thống hóa để thi đua

Nói một cách đơn giản, giả lập là khi hệ thống thứ hai sao chép các hành vi của hệ thống thứ nhất. Để có lợi nhuận tối ưu, các bên nhận quyền của bạn nên nhân bản hệ thống của bạn với tư cách là bên nhượng quyền.
Bạn nên dành thời gian đáng kể để nghiên cứu và ghi lại các hệ thống đã giúp bạn thành công để các bên nhận quyền tham gia và mô phỏng. Nếu không có bước quan trọng này, thành công sẽ ám chỉ công ty của bạn. Điều quan trọng là bên nhượng quyền phải ghi nhớ rằng họ không chỉ bán một sản phẩm hoặc dịch vụ – họ đang bán hệ thống của mình để thành công.

Nguồn: Internet
———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai