BẠN CÓ PHẢI LÀ ỨNG VIÊN NHƯỢNG QUYỀN TỐT KHÔNG? (Phần 2)

Gia đình bạn có nhiệt tình với ý tưởng mua nhượng quyền không?Bạn có thích làm việc với họ nếu họ sắp làm việc trong doanh nghiệp không? Bạn có đủ nguồn vốn cần thiết? Bạn có thể hy sinh tài chính không? Bạn có chuẩn bị tinh thần để làm việc trong những giờ cần thiết để thành công không?
Để thành công trong nhượng quyền thương mại đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ và đôi khi là nhiều giờ.
Đúng là nhượng quyền mang lại cho bạn cơ hội thành công trong kinh doanh nhiều hơn là tự mình kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi muốn giải thích một huyền thoại dai dẳng nhất về nhượng quyền thương mại: rằng bên nhận quyền có thể kiếm được nhiều tiền từ hoạt động kinh doanh được nhượng quyền với một nỗ lực tối thiểu. Điều này chưa bao giờ đúng và đó là một quan niệm sai lầm nghiêm trọng. Điều này đúng trong hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, bên nhận quyền là người làm việc chăm chỉ nhất sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận nhất từ ​​hoạt động kinh doanh nhượng quyền.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài chính và tinh thần cho những thất bại. Mọi doanh nghiệp đã từng tồn tại đều phải vượt qua khó khăn. Doanh nghiệp trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, gặp khó khăn trong việc kiểm soát hàng tồn kho và khó khăn trong việc tìm kiếm sự trợ giúp có thẩm quyền. Đây là mức ngang bằng cho khóa học. Có người nhượng quyền ở trong góc của bạn chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn một nguồn lực tuyệt vời để trợ giúp những vấn đề này, nhưng cuối cùng, chính bạn là người phải giải quyết chúng.

Bạn phải chọn một lĩnh vực kinh doanh cụ thể mà bạn thích – hoặc tốt hơn, mà bạn đam mê (như làm việc với ô tô, chẳng hạn hoặc làm việc với các con số) – và sau đó quyết định xem nỗ lực đó có phù hợp với kinh nghiệm và tài năng trong quá khứ của bạn không.
Kết luận

Nếu bạn có kiến thức nền tảng về kỹ thuật cơ khí và thích làm việc với thiết bị, thì cơ hội nhượng quyền dựa trên phương tiện có thể là lĩnh vực nhượng quyền mà bạn nên xem xét. Kinh nghiệm của bạn đã luôn luôn trong việc ghi sổ kế toán? Xem xét nhượng quyền thương mại dựa trên kế toán có thể là một cách để đi. Mặt khác, nếu bạn là một cá nhân thích làm việc với ẩm thực, thì việc tìm hiểu về ngành nhà hàng có thể là một bài tập thú vị.

Mặc dù việc tìm kiếm một ngành nghề mà bạn có thể yêu thích là điều quan trọng, nhưng bạn muốn đảm bảo rằng doanh nghiệp đó là một mô hình vững chắc với thị trường khách hàng tiềm năng hiện có. Hãy chọn ngành kinh doanh mà bạn có thể vượt trội để có thể tự do tận hưởng những điều thú vị trong cuộc sống.

Nguồn: Internet