Các hình thức kinh doanh nhượng quyền phổ biến hiện nay

Các hình thức kinh doanh nhượng quyền phổ biến hiện nay

 

🌟Nhượng quyền thương hiệu theo mô hình kinh doanh toàn diện

Full Business Format Franchise được cấu trúc chặt chẽ và hoàn chỉnh nhất trong tất cả các mô hình nhượng quyền. Mô hình này thể hiện mức độ hợp tác và cam kết giữa các bên. Với thời gian hợp đồng từ trung hạn 5 năm đến dài hạn 20-30 năm.
 

🌟Chuyển nhượng thương hiệu theo mô hình kinh doanh không toàn diện

Gọi là Non-Business Format Franchise. Mô hình nhượng không toàn diện là chuyển nhượng một số yếu tố nào đó của bên chuyển nhượng như nhượng quyền công thức, sản phẩm, tiếp thị hoặc cung cấp quyền sử dụng hình ảnh thương hiệu.
Đối với mô hình franchise này, bên nhượng quyền thường ít kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của bên nhận quyền. Phần thu nhập của bên nhượng quyền chủ yếu là từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ và chi phí sử dụng thương hiệu.
 

🌟Nhượng quyền có tham gia quản lý

Hình thức này thường phổ biến ở các chuỗi khách sạn lớn. Chuyển nhượng quyền sử dụng thương hiệu và mô hình kinh doanh. Trong đó, bên nhượng quyền sẽ hỗ trợ cung cấp cho người quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 

🌟Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn

Với hình thức này, người nhượng quyền sẽ tham gia đầu tư vốn với tỷ lệ nhỏ dưới dạng liên doanh để trực tiếp tham gia kiểm soát hệ thống.
 
Bên nhượng quyền sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị của công ty mặc dù vốn tham gia chiếm tỷ lệ nhỏ.
 
Tùy theo năng lực quản lý, thương hiệu, đặc trưng ngành hàng, cạnh tranh thị trường mà bên nhượng quyền sẽ cân nhắc thêm các yếu tố ưu tiên sau khi lựa chọn mô hình đầu tư vốn phù hợp với doanh nghiệp của mình.
Nguồn: Internet
———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai