CÁC HÌNH THỨC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI PHỔ BIẾN HIỆN NAY

Nhượng quyền

Nhượng quyền thương mại theo khu vực, lãnh thổ

  • Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài: Trung Nguyên, Phở 24 là 2 thương hiệu khá thành công khi nhượng quyền thương hiệu từ Việt Nam ra nước ngoài.
  • Trong đó, thương hiệu cà phê Trung Nguyên đã nhượng quyền ở rất nhiều đất nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Mỹ, Đức… Còn Phở 24 đã nhượng quyền tại Jakarta – Indonesia.
  • Nhượng quyền thương mại trong nước.
  • Nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam: là hình thức các thương hiệu lớn ở nước ngoài nhượng quyền vào Việt Nam. Phải kể đến một số thương hiệu như: KFC, MsDonld’s, CapitaLand, Jollibee, Aeon…

 

Nhượng quyền thương mại dựa trên tiêu chí kinh doanh

Nhượng quyền phân phối sản phẩm là hình thức kinh doanh mà bên nhượng quyền sẽ cho phép bên nhận nhượng quyền được phép phân phối sản phẩm họ sản xuất trong phạm vi khu vực và thời gian nhất định. Tuy nhiên bên nhận nhượng quyền sẽ không được phép sử dụng cách thức kinh doanh mà bên nhượng quyền đang áp dụng. Bên nhận nhượng quyền chỉ được sử dụng biểu tượng, tên nhãn hiệu, slogan và logo…

Nhượng quyn thương hiu sử dụng công thức kinh doanh: đây là hình thức nhượng quyền phổ biến nhất hiện nay tại nước ta. Bên nhượng quyền vừa cho phép bên nhận nhượng quyền phân phối các sản phẩm vừa chuyển giao các kỹ thuật, công thức kinh doanh, quản lý và huấn luyện nhân viên…

  • Nhượng quyền thương mại theo mục tiêu phát triển, hoạt động
  • Nhượng quyền thương mại vùng, theo khu vực
  • Hình thưc nhượng quyền thương mại độc quyền, riêng lẻ

 

Nguồn: Internet