CÁC LỢI THẾ NỔI BẬT CỦA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Theo nhiều nhà ngiên cứu Marketing quốc tế, có thể nhấn mạnh lợi thế Nhượng quyền thương mại ở một số điểm chủ yếu sau:

Chi phí thấp

Vì Nhượng quyền thương mại bước phát triển cao của chiến lược cấp phép, đồng thời kết hợp chặt chẽ với liên doanh cho nên đã khắc phục được kịp thời những khuyết điểm và phát huy tối đa những ưu điểm của các chiến lược trên nhằm đạt mức chi phí thấp nhất qua hai bước chủ yếu là:
Thứ nhất, Nhượng quyền thương mại giảm thiểu được hàng loạt các yếu tố chi phí, như phí chuyên chở và bảo quản nguyên liệu do khai thác tại chỗ, các chi phí thuế quan (xuất nhập khẩu), giảm chi phí về tiền lương do chi phí thuê lao động tại chỗ thấp…
Thứ hai, về tổng thể giá thành, do sự phát triển nhanh của Nhượng quyền thương mại gắn liền với quá trình mở rộng về quy mô kinh doanh quốc tế, cho nên việc mở rộng quy mô cũng đồng nghĩa với quá trình giảm giá thành trên một đơn vị sản phẩm.

Lợi thế Bên nhận (Franchisee)

Hầu như các công ty Bên nhận nước ngoài được hưởng toàn bộ những kết quả của các hoạt động Marketing từ công ty mẹ trước đó cho nên không phải chịu rủi ro trong bước thâm nhập và phân đoạn thị trường, tránh được những thất bại ban đầu trong khâu quản lý. Quan trọng hơn, công ty con được hưởng hàng loạt những đặc quyền từ phía công ty mẹ. Lợi thế tập trung cuối cùng là được hưởng các mức chi phí thấp và giá thành hạ.

Lợi thế của Bên giao (Franchisor)

Trong quá trình phát triển và bành trước thị trường thế giới, quy mô kinh doanh được mở rộng của công ty mẹ đồng nghĩa với giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, duy trì được mức tăng trưởng bền vững các mục tiêu doanh số, thị phần và lợi nhuận. Mặt khác, công ty mẹ còn thu thêm được khoản tiền không nhỏ từ việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy nhanh hơn cho việc đầu tư vào các sản phẩm trí tuệ mới, tăng cường được vị thế cạnh tranh trên thị trường… Cần nói thêm rằng, hàng loạt những đặc quyền mà công ty mẹ dành cho côg ty con hầu như không phát sinh thêm chi phí, nhưng hiệu quả trực tiếp mang lại thì rất đáng kể.

Lợi thế về cơ hội thị trường

Trong thời đại khoa học – công nghệ và kinh tế trí thức, nhu cầu công nghệ của thế giới nói chung và của các nước đang phát triển nói riêng là rất lớn. Nhờ vậy, các hệ thống Nhượng quyền thương mại đã thâm nhập thành công rất nhanh vào các thị trường nước khác so với các phương thức cổ điển về xây dựng hệ thống phân phối. Các đồ thị dưới đây minh họa cho quy mô phát triển đến chóng mặt của Nhượng quyền thương mại trên phạm vi thế giới.
 
Nguồn Internet