CÁC LÝ DO KHIẾN CHO VIỆC KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN TRỞ NÊN QUAN TRỌNG TRONG NGÀY NAY

Mặc dù Covid-19 có thể đã thay đổi phần nào dự đoán đó, nhưng có một tin tuyệt vời về nhượng quyền thương mại, ngay cả trong một cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc sức khỏe. Nhiều thương hiệu nhượng quyền thậm chí đang phát triển mạnh, tùy thuộc vào từng ngành. Vì vậy, đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền (chủ sở hữu nhượng quyền), có nhiều lý do khiến việc nhượng quyền sẽ trở nên quan trọng hơn vào năm 2021 hơn bao giờ hết.

1. Các thương hiệu nhượng quyền thành công tạo ra công ăn việc làm .

Trong khi một số đơn vị nhận quyền phải cắt giảm lực lượng lao động, thì nhiều công ty được coi là doanh nghiệp thiết yếu và vẫn có thể mở cửa, vẫn có lãi, và thậm chí mở rộng và thuê thêm nhân công. Và, bởi vì nhượng quyền thương mại có hệ thống kinh doanh ổn định, thành công và các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất quán, nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục thu hút khách hàng.

2. Trong thời kỳ suy thoái tài chính hoặc các cuộc khủng hoảng khác, người nhận quyền không đơn độc .

Việc trở thành một phần của thương hiệu nhượng quyền mang lại cho bên nhận quyền một đội vững chắc mà họ có thể dựa vào, chia sẻ các phương pháp hay nhất và kỹ thuật kinh doanh để thường xuyên chống lại những thay đổi bất ngờ về kinh tế hoặc xã hội tốt hơn so với các chủ doanh nghiệp độc lập. Đây là sức mạnh của một mạng lưới kinh doanh thành công!

3. Bên nhượng quyền được hưởng lợi từ chi phí thấp hơn thông qua việc mua số lượng lớn.

Sức mạnh của việc mua hàng tồn kho thông qua một mạng lưới lớn hơn giúp các bên nhận quyền có nhiều cơ hội hơn để giảm chi phí. Và, trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc duy trì khả năng cạnh tranh. Bên nhận quyền thường có lợi thế về công nghệ và phần mềm mới do thương hiệu nhượng quyền cung cấp để theo dõi việc mua hàng và đặt hàng của họ hiệu quả hơn.

4. Là một phần của thương hiệu nhượng quyền quốc gia cung cấp sự công nhận về tên tuổi.

Ngay cả trong thời kỳ khó khăn, các thương hiệu tên tuổi vẫn có ưu thế khi thu hút khách hàng. Các thương hiệu nhượng quyền được biết đến với tính nhất quán và chất lượng, và điều đó dẫn đến niềm tin của cả quốc gia và địa phương đối với sản phẩm hoặc dịch vụ.