CÁC YÊU CẦU ĐỂ NHẬP QUỐC TỊCH MỸ 

🇺🇸 CÁC YÊU CẦU ĐỂ NHẬP QUỐC TỊCH MỸ 🇺🇸

———————————————
Quá trình để trở thành 1 công dân Mỹ được gọi là nhập quốc tịch. Bạn có thể xin nhập tịch Mỹ khi đáp ứng những yêu cầu sau đây:
👉 Cư trú liên tục: Cư trú theo quy định ở Mỹ với tư cách thường trú nhân hợp pháp trong một khoảng thời gian theo quy định. Hầu hết các thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ phải cư trú liên tục trong 5 năm (hoặc 3 năm nếu kết hôn với một công dân Mỹ) tại Mỹ trước khi có thể bắt đầu quy trình nhập quốc tịch Mỹ. Lưu ý là việc rời khỏi nước Mỹ trong khi đơn xin nhập quốc tịch đang được xét duyệt có thể làm cho bạn không đủ điều kiện nhập tịch bao gồm cả việc bạn nhận 1 công việc làm ở nước ngoài.
👉 Sự hiện diện thực tế: Bạn phải chứng minh việc có mặt tại Mỹ trong những khoảng thời gian cụ thể.
👉 Thời gian cư trú tại tiểu bang hoặc quận tại Mỹ: Bạn sẽ chứng minh mình đã sinh sống ở tiểu bang/ quận của mình trong khoảng thời gian cụ thể cho Cục Di Trú Mỹ (USCIS).
👉 Tư cách đạo đức tốt: Đương đơn phải là người có tư cách tốt, công dân mẫu mực.
👉 Trình độ tiếng Anh và bổn phận công dân: Đương đơn phải cho thấy được sự hiểu biết thông tin cơ bản về lịch sử về Chính phủ Mỹ cũng như khả năng Anh ngữ.
👉 Tuân thủ hiến pháp: Hiểu và chấp thuận các nguyên tắc của Hiến Pháp Mỹ.

Nguồn: Internet
—————————————————–
#BCI #dinhcumy #dienlamviec #EB1 #EB2 #EB3 #EB4 #EB5