CÁCH GÂY QUỸ ĐỂ MUA NHƯỢNG QUYỀN MÀ BẠN CHỌN – PHẦN 1

Khi bạn muốn mua một trong nhiều cơ hội nhượng quyền, bạn phải đặt một số tiền cho bên nhượng quyền. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể huy động vốn cho nhượng quyền thương mại của bạn? Dưới đây là sáu lựa chọn cho bạn.

1. Tài trợ của bên nhượng quyền

Nơi đầu tiên bạn nên tìm kiếm tài chính cho nhượng quyền thương mại của mình là nhà nhượng quyền tiềm năng. Nhiều người trong số họ cung cấp các giải pháp tài chính được thiết kế để giúp các bên nhận quyền có vốn. Có những cách khác nhau mà chúng được cung cấp. Một số có thể tự trả tiền, với một thỏa thuận rằng bạn sẽ trả lại khoản ‘vay’ như một khoản bổ sung cho khoản đóng góp hàng tháng của bạn.

2. Vay ngân hàng

Một cách khác để huy động vốn cho dự án kinh doanh mới của bạn là nói chuyện với ngân hàng của bạn và xem liệu bạn có thể thu xếp một khoản vay ngân hàng thương mại hay không. Khi bạn đăng ký một khoản vay ngân hàng thương mại, bạn sẽ cần phải chứng minh rằng có một hoạt động kinh doanh, mức lợi nhuận dự kiến của bạn và bằng chứng rằng bạn có thể hoàn trả khoản vay. Bạn cũng cần xuất trình kế hoạch kinh doanh và lịch sử tín dụng cá nhân của mình.

3. Người cho vay thay thế

Những người cho vay thay thế là một cách nhanh chóng để đảm bảo nguồn vốn bổ sung cho các cơ hội nhượng quyền. Những người cho vay thay thế không có các yêu cầu nghiêm ngặt nhất đối với việc cho vay và họ có các biện pháp thay thế nhanh chóng. Thường có rất nhiều lựa chọn cho vay có thể giúp bạn mua nhượng quyền thương mại mới của mình hoặc mua thiết bị bạn cần cho họ.

Nguồn: Internet

———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai