CÁCH RÈN TƯ DUY PHẢN BIỆN

Để trở thành một người có tư duy phản biện và các kỹ năng liên quan, bạn sẽ cần có thời gian để luyện tập, thực hành, duy trì. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, bạn có thể làm nhiều cách để thay đổi và cải thiện dần. Quy trình 7 bước sau đây có thể sẽ hữu ích với bạn:

  • Xác định vấn đề, đặt câu hỏi: Bạn hãy cố gắng xác định vấn đề càng chính xác càng tốt và nhớ rằng, vấn đề càng được thu hẹp, nhìn đúng bản chất thì càng dễ tìm ra giải pháp hoặc câu trả lời.
  • Thu thập dữ liệu, ý kiến ​​và lập luận: Tìm một số nguồn mà trong đó trình bày các ý tưởng và quan điểm khác nhau để bạn có cái nhìn toàn diện hơn với vấn đề.
  • Phân tích và đánh giá dữ liệu: Các nguồn thông tin, quan điểm bạn biết có đáng tin cậy không? Kết luận của họ có được hỗ trợ từ dữ liệu chính xác hay chỉ là lập luận, ý kiến chủ quan? Có đủ thông tin hoặc dữ liệu để hỗ trợ các giả thuyết đã đưa ra không?
  • Xác định các giả định: Bạn có chắc chắn rằng các nguồn bạn tìm thấy là không thiên vị? Bạn có chắc là mình không thiên vị trong việc tìm kiếm đáp án?
  • Xác lập ý nghĩa cho từng giả thuyết: Phần thông tin nào là quan trọng nhất? Số lượng, kích thước mẫu, phạm vi nghiên cứu… có đủ không? Tất cả các ý kiến ​​và lập luận có liên quan đến vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết không?
  • Đưa ra quyết định/ đi đến kết luận: Xác định nhiều kết luận khả thi và quyết định kết luận nào (nếu có) được hợp lý nhất. Bạn cũng sẽ phải cân nhắc các điểm mạnh và hạn chế của tất cả các tùy chọn.
  • Bày tỏ quan điểm: Khi bạn đã đi đến kết luận, hãy trình bày nó với tất cả các bên liên quan một cách tự tin, đầy đủ, thuyết phục. Bạn cũng cần chuẩn bị trước các tình huống vấp phải sự phản đối thì sẽ phản biện lại như thế nào.

Nguồn: Internet