CÁCH SẮP XẾP CÔNG VIỆC VỚI DANH SÁCH VIỆC LÀM HẰNG TUẦN

1/ Chọn phương tiện

Bạn có thể sử dụng bút và danh sách việc cần làm có thể in được hoặc các ứng dụng để quản lý danh sách việc cần làm hàng tuần của mình. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng bạn có thể ghi nhớ thông tin tốt hơn khi viết bằng tay. Vì thế, bạn có thể chọn phương pháp phù hợp nhất với mình.

2/ Ghi nhiều danh sách

Danh sách nên có: Danh sách tổng thể, danh sách dự án mỗi tuần, danh sách HIT (tác động lớn).

Danh sách tổng thể của bạn bao gồm mọi nhiệm vụ bạn muốn đạt được trong dài hạn. Ví dụ: hoàn thành tất cả các khóa học, v.v. Danh sách dự án của bạn chứa tất cả các nhiệm vụ mà bạn cần chú ý trong vòng bảy ngày tới. Và sau đó, danh sách HIT bao gồm các nhiệm vụ mà bạn cần phải thực hiện trong vòng 24 giờ.

3/ Đơn giản hóa

Bạn có thể đơn giản hóa danh sách HIT của mình bằng cách nêu bật những công việc và trách nhiệm bạn muốn hoàn thành hôm nay và chia chúng thành hai cột.

Ghi vào danh sách HIT của bạn với 2 hoặc 3 nhiệm vụ quan trọng bạn cần thực hiện trong vòng 24 giờ.

4/ Chia nhỏ mục tiêu

Bạn có thể chia ra như: viết đề cương cuốn sách vào thứ Hai, viết chương đầu tiên vào thứ Ba, và chương tiếp theo vào ngày hôm sau.

5/ Bao gồm thông tin chi tiết

Bạn nên hỗ trợ mọi mục trong danh sách việc cần làm hàng tuần của mình với thông tin để hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ: nếu một mục cho biết “đăng ký một khóa học”, bạn nên bao gồm trang web và tiêu đề khóa học.

6/ Chia giờ cho từng công việc

Phân bổ thời gian cho mọi mục trong danh sách của bạn là hợp lý. Ví dụ: Viết bài giới thiệu từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm, dọn dẹp bồn tắm từ 4 – 5 giờ chiều, mua hàng tạp hóa ở siêu thị từ 5 – 6 giờ chiều.

7/ Thiết lập các khoảng nghỉ

Bạn cần nghỉ ngơi một chút sau khi làm sạch bồn tắm rồi mới đi ra ngoài. Bạn có thể phân bổ 15 phút để thư giãn đầu óc hoặc chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.

8/ Làm cho dễ thấy và để công khai

Bạn có thể chia sẻ danh sách việc cần làm của mình với đối tác của mình. Ngoài ra, hãy viết vào tờ ghi chú hoặc thêm nhiệm vụ vào lịch điện tử mà tất cả các thành viên trong nhóm đều có thể truy cập.

9/ Phân bổ thời gian cho việc lập lịch trình

Cần có thời gian để chuẩn bị danh sách công việc hàng tuần của bạn và cách tiếp cận tốt nhất là sắp xếp thời gian cho công việc đó. Hãy dành ra chiều thứ Sáu để sắp xếp các mục trong danh sách việc cần làm hàng tuần của bạn.

 

 

Nguồn: Internet