CHIẾC ÁO MƯA

————–

Năm tuổi, Hank cùng bố mẹ và anh trai vào rừng làm việc, đột nhiên trời bắt đầu mưa, nhưng họ chỉ mang theo một chiếc áo mưa. Người bố nhường lại chiếc áo mưa cho người mẹ, người mẹ nhường lại cho anh trai Hank, và anh trai Hank lại đưa chiếc áo mưa cho Hank. 

Hank hỏi: “Tại sao bố lại đưa áo cho mẹ, mẹ đưa cho anh, anh lại đưa cho con vậy ạ?” Người bố trả lời: “Bởi vì bố mạnh mẽ hơn mẹ, mẹ mạnh mẽ hơn anh trai con, và anh trai con lại mạnh mẽ hơn con. Chúng ta cần bảo vệ những người yếu hơn mình.” 

Hank nghe xong liền nhìn quanh và chạy đến đặt chiếc áo mưa choàng lên trên một bông hoa yếu ớt đang đứng trong gió mưa.

👉Ý nghĩa câu chuyện: Người mạnh mẽ thật sự không nhất định là người có sức mạnh cơ thể, hay là có nhiều tiền, mà là cách người đó giúp đỡ những người khác. Trách nhiệm giúp chúng ta hoàn thành công việc, tình cảm giúp chúng làm làm tốt công việc đó.❤️

 

(Nguồn: Internet 🌎)

————–

#BCA #BCABusinessSchool

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth