“Do not try to convince anyone to invest or make money, share the idea, tell your story and let them decide.” – AJ Tuedor

Lời đề xuất gợi ý, và những câu chuyện chứng thực sẽ định hướng tốt cho người khác ra quyết định hơn là cố gắng thuyết phục, ép buộc
————————————–
👉 BCA University
👉 Add: 87-89 Ho Ba Kien, District 10, HCM city
👉 Hotline: 1900 6757
#BCA #BCAUniversity #Quote
#businessgrowth #groupcoaching #businesscoach #thanhcong #thinhvuong #coaching