DÙNG NGƯỜI CHÍNH XÁC

————–

Hoàng Trung – một trong “ngũ hổ tướng” của Thục – được Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả là một lão tướng song có sức địch muôn người. Lưu Bị, vì ý thức được tài năng và sự trung thành của ông, nên vẫn phong Hoàng Trung làm Hậu tướng quân, vị trí ngang hàng với Quan Vũ (Tiền tướng quân), bất chấp tuổi tác của ông đã cao.

👉Bài học kinh doanh sâu sắc được rút ra ở đây chính là: 

Điều quan trọng để sử dụng nhân viên là thực lực chứ không phải các yếu tố bên ngoài. Đừng xem thường nhân viên già! Bởi vì đôi khi họ còn làm tốt hơn nhân viên trẻ. Phàm là người, ai cũng có những suy nghĩ và định kiến của riêng mình. Cả Gia Cát Lượng lẫn Lưu Bị đều hiểu rằng, để có thể tiếp tục con đường chinh phạt, thì một tướng quân dày dạn kinh nghiệm như Hoàng Trung là vô cùng quan trọng.

Trên cương vị một người lèo lái doanh nghiệp, nếu doanh nhân không thể vượt trên những định kiến của bản thân, thì có thể sẽ đánh mất đi một nhân tài hiếm có. Và tệ hơn nữa là nhân tài ấy rất có thể sẽ đầu quân cho đối thủ của bạn.❤️

(Nguồn: Internet 🌎)

————–

#BCA #BCAUniversity

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth