HƯỚNG DẪN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI NHÀ – PHẦN 2

NHƯỢNG QUYỀN

Quyền lợi nhượng quyền tại nhà

Có rất nhiều lợi ích tuyệt vời đi kèm với việc mở cửa hàng nhượng quyền tại nhà. Thứ nhất, họ mua và chạy rẻ hơn so với nhượng quyền thương mại truyền thống. Nhìn chung, phí nhượng quyền thương mại, chi phí một lần và vốn tiếp thị thường thấp hơn.
 
Một lợi thế khác là nhượng quyền thương mại đã là những doanh nghiệp đã có uy tín. Điều này có nghĩa là bạn không phải dành thời gian và nỗ lực để tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh mới và tìm kiếm đối tượng mục tiêu. Trở thành một bên nhận quyền có nghĩa là bước khó nhất đã xong.
 

Những điều khác cần xem xét khi nhượng quyền kinh doanh tại nhà

Mặc dù nhượng quyền thương mại tại nhà có nhiều lợi ích, nhưng điều quan trọng là phải cân nhắc bất kỳ thách thức nào bạn có thể gặp phải trước khi ký bất kỳ thỏa thuận nào. Thứ nhất, một số người cảm thấy làm việc tại nhà khó khăn vì họ không thể tách rời cuộc sống công việc với cuộc sống ở nhà. Có thêm sự cám dỗ để làm việc thêm giờ và một cuộc đấu tranh để đăng ký.
 
Một điều khác cần xem xét là bạn có thể cần mua bảo hiểm kinh doanh, vì bảo hiểm nhà có thể không chi trả cho bạn. Nếu bạn đang có khách hàng đến thăm nhà của bạn, bạn có thể cần bảo hiểm trách nhiệm công cộng.
 
Nếu bạn cần thay đổi các yếu tố của ngôi nhà cho doanh nghiệp của mình thì bạn có thể yêu cầu sự cho phép lập kế hoạch. Hơn nữa, bạn có thể cần phải trả thuế suất kinh doanh thay vì thuế hội đồng đối với tài sản. Bạn cũng có thể cần thực hiện đánh giá rủi ro về sức khỏe và an toàn.
 
Nguồn: Internet