LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGHIÊN CỨU KỸ LƯỠNG CÁC CƠ HỘI NHƯỢNG QUYỀN – PHẦN 2

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGHIÊN CỨU KỸ LƯỠNG CÁC CƠ HỘI NHƯỢNG QUYỀN – PHẦN 2

📌 Tìm hiểu xem thương hiệu đã được thiết lập như thế nào

Các nhượng quyền thương mại được thành lập nhiều hơn sẽ có các chương trình đào tạo xuất sắc, mạng lưới hỗ trợ tốt và nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các đơn vị thành công. Tuy nhiên, trở thành một phần của nhượng quyền thương mại toàn cầu lớn có thể khiến bạn khó cảm thấy mình là một phần của doanh nghiệp lớn hơn và bạn có thể không bao giờ dành thời gian cho bên nhượng quyền. Mặt khác, nhượng quyền thương mại nhỏ hơn hoặc mới thành lập có thể mang lại cho bạn nhiều cơ hội hơn để định hình cách hoạt động của nhượng quyền thương mại và bạn cảm thấy mình là một phần của nhóm các bên nhận quyền. Thực sự, điều này phụ thuộc vào sở thích cá nhân – bạn có muốn có mối quan hệ với bên nhượng quyền không?

📌Cẩn thận với bất kỳ số liệu nào trong quảng cáo

Thông thường trong quảng cáo nhượng quyền, bên nhượng quyền đảm bảo một con số doanh thu nhất định mỗi năm. Tuy nhiên, doanh số bán hàng không có nghĩa lý gì về mặt lợi nhuận khi chi phí đầu vào cao. Bạn nên hết sức cảnh giác với những con số được đề cập trong các quảng cáo của bên nhượng quyền và tiến hành nghiên cứu của riêng bạn về cơ hội kinh doanh có thể đáng giá bao nhiêu. Một lần nữa, đây là lúc mà việc nói chuyện với các bên nhận quyền khác có thể thực sự có giá trị.

Mặt khác, bạn cũng nên cảnh giác khi bên nhượng quyền sẽ không đảm bảo bất kỳ mức doanh số nào – điều này có nghĩa là họ sẵn sàng trao cơ hội nhượng quyền cho bất kỳ ai và bạn có thể không nhận được mức hỗ trợ mà bạn cần.
Nguồn: Internet

———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai