MÔ PHỎNG

————–

Có một người muốn làm vài vật dụng trong nhà, ông tới vườn cây rồi trèo lên một cái cây ăn quả, và bắt đầu cưa từng cành to lấy về. Con khỉ ngồi trên cây, quan sát một lúc liền nghĩ: hoá ra lấy gỗ dễ như vậy. Đợi người đàn ông mệt rồi ngủ dưới gốc cây, con khỉ cũng leo xuống bắt chước ông ta, đứng trên cây cưa cành. Cưa chạy tự động nên nó thấy rất nhanh đã sắp được một khúc gỗ rồi, nào ngờ cành rơi, con khỉ đang đứng trên đó cũng rơi xuống theo. Người đàn ông bị tiếng động làm tỉnh giấc, cuối cùng lại được thêm một khúc gỗ mang về.

👉Bài học rút ra:  Nếu chúng ta mô phỏng những người thành công đi trước mà không có sự sáng tạo thêm, thì hiệu quả sẽ không thể lâu bền.❤️

(Nguồn: Internet 🌎)

————–

#BCA #BCAUniversity

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth