MỞ THỊ TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP QUA HỆ SINH THÁI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI SỐ

Thông qua Hệ sinh thái Xúc tiến thương mại số, Cục xúc tiến thương mại kỳ vọng sẽ mở rộng hơn nữa cánh cửa thị trường cho doanh nghiệp.

Hệ sinh thái Xúc tiến thương mại số là kết cấu hạ tầng mềm trong thương mại do Chính phủ đầu tư, phát triển gồm các nền tảng cơ bản dùng chung như: Hội chợ, triển lãm số, kết nối giao thương thông minh, cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại, tư vấn-huấn luyện trực tuyến… Hệ sinh thái này nhằm mục tiêu thiết lập các kênh tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số không còn là xu hướng mà trở thành hướng đi bắt buộc. Không nằm ngoài dòng chảy trên, 2 năm qua Cục xúc tiến thương mại đã linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hàng ngàn hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến. Hỗ chợ hàng trăm doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trên môi trường số để giới thiệu sản phẩm trong bối cảnh các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp không thực hiện được.

Tham gia Hệ sinh thái Xúc tiến thương mại số, doanh nghiệp không chỉ được hưởng lợi đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại mà còn được hỗ trợ thông tin thị trường, huấn luyện và tư vấn trực tiếp tại chỗ, marketing và xây dựng thương hiệu. Cùng đó, Hệ sinh thái Xúc tiến thương mại số còn giúp các tổ chức xúc tiến thương mại có công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, tự quản lý công cụ và nền tảng dùng chung.

Thực tế có không ít doanh nghiệp mạnh tay đầu tư cho chuyển đổi số nhưng vẫn chưa thành công. Nguyên do, ngoài hạn chế về hạ tầng, nhân sự, nhận thức chưa đủ của lãnh đạo doanh nghiệp về chuyển đổi số là một yếu tố quan trọng.

Trong vai trò của một đơn vị tư vấn và triển khai các giải pháp công nghệ, doanh nghiệp đã phối hợp và đồng hành cùng với Cục Xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Thông qua các hoạt động cụ thể: Làm rõ sự cần thiết và vai trò của chuyển đổi số; tư vấn cho các chủ doanh nghiệp về các giải pháp công nghệ dựa trên thực trạng và nguồn lực từng doanh nghiệp; cung cấp đội ngũ nhân sự để tư vấn, triển khai các giải pháp số; tổ chức kiểm tra, giám sát các dự án cùng doanh nghiệp nhằm bảo đảm hiệu quả cuối cùng cho dự án.

Nguồn: Internet