web analytics

MỘT CÂN BƠ VÀ MỘT SỰ GIAN DỐI

————–

Ngày xa xưa, có một người nông dân thường xuyên bán bơ cho người thợ làm bánh. Một ngày, người thợ làm bánh quyết định cân lại số bơ anh ta mua để kiểm tra xem liệu người nông dân có bán chính xác khối lượng bơ anh ta yêu cầu hay không. Anh ta đã phát hiện ra khối lượng bơ không như thỏa thuận thực tế và kiện người nông dân ra tòa.

Quan tòa hỏi người nông dân rằng, anh đã dùng cách gì để cân khối lượng bơ bán ra. Người nông dân trả lời rằng: Thưa ngài, tôi không có dụng cụ đo lường chính xác nào cả, nhưng tôi có thứ để có thể biết được khối lượng bơ.

“Vậy anh đã cân bơ bằng cách nào?”.

“Thưa ngài, trước khi anh thợ làm bánh mua bơ của tôi, tôi đang mua 1 cân bánh mì của anh ta, Mỗi ngày, khi anh bán bánh đem bánh mỳ tới, tôi đặt nó lên bàn cân và đưa lại cho anh ta số bơ có trọng lượng đúng bằng bánh mì. Nếu ai đó gian lận, thì đó chính là anh làm bánh”.

👉Bài học rút ra: Một người làm sai nói thì sẽ chẳng có ai nghe và tin. Bạn đối xử với họ ra sao họ cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Người thợ làm bánh nghĩ rằng việc mình gian lận sẽ không ai biết những không ngờ rằng người bán bơ đã biết hết những không hùng hổ lên mà chọn một cách xử xự vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế đó là cân lại số bơ đúng bằng số bánh đó. Sự gian lận của người làm bánh đã nhận lại được những điều tương xứng.❤️

(Nguồn: Internet 🌎)

————–

#BCA #BCAUniversity

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth