NĂM 2022: CỘNG ĐỒNG BNI VIỆT NAM “CÙNG NHAU KIẾN TẠO THỊNH VƯỢNG”

BNI VIỆT NAM

Với BNI Việt Nam, mong muốn đó còn cao hơn nữa với slogan “Cùng nhau kiến tạo thịnh vượng”, và chắc chắn điều đó sẽ diễn ra.

Nhìn lại năm 2021 với biết bao thăng trầm, biến cố, và cả đau thương, nhưng vẫn có thành công.

Trong năm qua, dịch bệnh tại các tỉnh thành phía nam kéo dài nghiêm trong hơn nửa năm, và còn chưa biết khi nào chấm dứt. Chính trong thời gian đó, BNI nổi lên như một tổ chức ưu việt, giúp các doanh nhân gắn kết, chỗ dựa để vượt qua giông bão.

Qui trình làm việc chuẩn hóa quốc tế, sự cống hiến, yêu cầu học tập nghiêm túc, đầu tư thời gian cho những mối quan hệ chất lượng, ứng dụng số hóa trong các hoạt động từ rất sớm chính là yếu tố để BNI giúp các thành viên trưởng thành cả về mặt tư duy và xây dựng các mối quan hệ.

Nguồn: BNI Vietnam