NGHIÊN CỨU MỚI CỦA IFA VÀ FRANDATA CHO THẤY TÁC ĐỘNG CỦA NGẮN HẠN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NHƯỢNG QUYỀN

NGHIÊN CỨU MỚI CỦA IFA VÀ FRANDATA CHO THẤY TÁC ĐỘNG CỦA NGẮN HẠN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NHƯỢNG QUYỀN

WASHINGTON, ngày 7 tháng 4 năm 2022 – Hiệp hội nhượng quyền thương mại quốc tế (IFA) và FRANdata hôm nay đã công bố một nghiên cứu hàng năm đầu tiên về tác động của tình trạng thiếu lao động đối với các doanh nghiệp được nhượng quyền. Khảo sát hơn 200 giám đốc điều hành nhượng quyền đại diện cho 197 thương hiệu và khoảng 90.000 đơn vị, kết quả cho thấy rằng sự sẵn có của lao động có trình độ là thách thức số một mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt. Cuộc khảo sát cũng trình bày những cách mà các nhà nhượng quyền đang giúp đỡ những người nhận quyền của họ giải quyết sự thiếu hụt, làm nổi bật cách mô hình kinh doanh nhượng quyền được trang bị độc đáo để thích ứng với những thách thức ngày nay.

📌 Các phát hiện chính bao gồm:

– “Chất lượng lao động” sau đó là “giá nhân công” là những thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp nhỏ được nhượng quyền phải đối mặt hiện nay.
– Gần như tất cả những người được hỏi (87,6%) cho biết các bên nhận quyền đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động phổ thông và có tay nghề cao.
– 80% các thương hiệu nhượng quyền kinh doanh bị hạn chế tăng trưởng do những thách thức về lao động.
– Số lượng nhân viên trung bình trên mỗi đơn vị được nhượng quyền đã giảm trong sáu tháng qua.
– 65% cho biết lương của nhân viên đã tăng trong sáu tháng qua và 66% dự đoán sẽ tăng lương trong sáu tháng tới.
– Phần lớn các thương hiệu đã có thể duy trì hoặc tăng giờ hoạt động hoặc sản xuất của cửa hàng trong sáu tháng qua.
– Hầu hết tất cả các bên nhượng quyền đang hỗ trợ chủ sở hữu của họ trong việc tuyển dụng và giữ chân.
Nguồn: Internet

———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai