NHANH VÀ VỮNG CHẮC

NHANH VÀ VỮNG CHẮC

————–

Thỏ thất bại trong đau đớn. Nó tự nhận ra rằng mình thua là vì quá tự tin, bất cẩn và chủ quan. Nếu nó không “khinh địch” không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thằng thì rùa không thể nào chiến thắng được nó.

Thỏ quyết định thách đấu với rùa lần nữa. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.

Ý nghĩa: Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.

Trong kinh doanh một người làm việc chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy so với một người làm việc nhanh, nguyên tắc và đáng tin cậy thì người nhanh vẫn được trọng dụng hơn. Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn. 

(Nguồn: Internet 🌎)

————–

#BCA #BCABusinessSchool

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth