NHỮNG CÁCH THIẾT THỰC ĐỂ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY CHO QUẢN LÝ DỰ ÁN

SƠ ĐỒ TƯ DUY

1. Ghi chú

Thay vì viết các ghi chú theo dòng thẳng hàng, hãy tạo một sơ đồ tư duy. Nó không chỉ giúp bạn xem xét dễ dàng hơn sau này – mà còn hiển thị các liên kết giữa các ý tưởng và các điểm, giúp đảm bảo kiến ​​thức trong đầu bạn và cải thiện sự hiểu biết.
 

2. Trình bày phạm vi dự án

Bản đồ tư duy lý tưởng để trình bày thông tin dự án phức tạp theo một hình thức dễ hiểu. Thứ nhất, tất cả thông tin được đơn giản hóa và hiển thị trên một trang. Thứ hai, sơ đồ và hình ảnh dễ xử lý hơn các trang văn bản. Và thứ ba, việc kết nối các cụm từ và yếu tố với các dòng giúp khán giả của bạn tìm ra lý do tại sao mỗi yếu tố lại quan trọng.
 

3. Lưu trữ thông tin

Bản đồ tư duy là một cách hấp dẫn và hữu ích hơn nhiều để trình bày thông tin. Thông tin được sắp xếp theo chủ đề, với các liên kết được rút ra giữa mỗi phần thông tin, giúp bạn dễ dàng hiểu cách nó đưa vào bức tranh lớn hơn. Bản đồ tư duy cũng hấp dẫn trực quan hơn, đặc biệt khi màu sắc, hình dạng rõ ràng và hình ảnh được thêm vào.
 

4. Brainstorm

Điểm tốt nhất về bản đồ tư duy ảo là mọi người có thể đăng nhập và làm việc trên cùng một tài liệu cùng một lúc. Một ưu điểm của bản đồ tư duy ảo là chúng có thể cộng tác không đồng bộ. Có nghĩa là những người thích làm việc với ít phiền nhiễu hơn và độc lập hơn có thể làm như vậy trong khi vẫn thêm ý tưởng vào sơ đồ.
 

5. Lên ý tưởng nội dung

Để vượt qua rào cản của người viết, hãy thử tạo một bản đồ tư duy đầy cảm hứng để khơi dậy trí tưởng tượng của bạn. Hãy mời những người khác trong nhóm đăng nhập vào và thêm suy nghĩ và ý tưởng của họ.
 
(Nguồn: Internet)