web analytics

NHỮNG LÝ DO ĐỂ CÂN NHẮC ĐẦU TƯ MUA THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN

nhượng quyền
👉 Nhượng quyền thương hiệu đem đến sự độc lập quyền sở hữu của doanh nghiệp nhỏ nhưng vẫn đảm bảo sự hỗ trợ lợi ích từ hệ thống mạng lưới và quy trình có sẵn của một doanh nghiệp lớn.
👉 Người đầu tư không nhất định phải có kinh nghiệm kinh doanh để vận hành một cơ sở nhượng quyền. Các công ty nhượng quyền thường đào tạo những kiến thức thực tế cần thiết để bạn vận hành mô hình kinh doanh.
👉 Các cơ sở nhượng quyền thương hiệu có tỷ lệ thành công cao hơn so với các đơn vị startup.
👉 Việc đảm bảo tài chính cho một nhượng quyền có thể dễ dàng hơn.
👉 Chi phí mua một nhượng quyền có thể thấp hơn so với chi phí tự mở đơn vị kinh doanh cùng lĩnh vực.
👉 Các công ty nhận nhượng quyền thường nhận được nhiều lợi ích từ danh tiếng thương hiệu nhượng quyền đã được xây dựng sẵn, một hệ thống quản lý và vận hành hiệu quả, mức độ nhận diện rộng khắp và sự hỗ trợ liên tục
 
Nguồn Internet