NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH KHÔNG TOÀN DIỆN

nhượng quyền
Trên thực tế, hình thức nhượng quyền kinh doanh không toàn diện sẽ không quá khắt khe như nhượng quyền toàn diện. Tất nhiên, nếu chính sách “dễ thở” hơn thì các hỗ trợ của thương hiệu với bên nhận nhượng quyền cũng ít hơn. Các hợp đồng nhượng quyền đa phần sẽ chỉ nhượng một trong số các loại tài sản:

Nhượng quyền phân phối sản phẩm

Bên nhận nhượng quyền là bạn sẽ không trực tiếp sản xuất sản phẩm mà chỉ tập trung chủ yếu vào quá trình phân phối ra thị trường.

Nhượng quyền công thức sản xuất và tiếp thị

Đối với hình thức nhượng quyền này, bên nhượng quyền sẽ cung cấp cho bên nhận nhượng quyền các quyền kinh doanh và được hỗ trợ các hoạt động tổ chức cũng như vận hành, tiếp thị cho bên mua nhượng quyền.
 

Giấy phép sử dụng thương hiệu

Đây là hình thức nhượng quyền sử dụng thương hiệu cho việc sản xuất các mặt hàng không cùng ngạch. Hình thức này thường phù hợp với những thương hiệu có giá trị trường cao và có một lượng fan/ người dùng lớn.
 
Nguồn: Internet