NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH TOÀN DIỆN

nhượng quyền
Đây là hình thức nhượng quyền có mức độ chặt chẽ tương đối cao giữa người nhượng quyền và người nhận nhượng quyền. Hợp đồng và chính sách của hình thức kinh doanh này thường có thời hạn khá dài, lên tới 30 năm và tài sản nhượng quyền gồm ít nhất 4 loại:
 
👉 Bí quyết kinh doanh: Gồm các thông tin về chiến lược kinh doanh, quy trình vận hành cũng như các chính sách quản lý, điều hành và hỗ trợ trong kinh doanh.
👉 Chuyển giao công nghệ sản xuất và kinh doanh.
👉 Công thức và quy trình quản lý sản phẩm/ dịch vụ.
 
Đối với hình thức này, người nhận nhượng quyền thường phải trả hai loại phí là phí nhượng quyền ban đầu và phí hoạt động. Phí nhượng quyền ban đầu được hiểu là khoản chi phải bỏ ra để mua thương hiệu và phải trả ngay khi ký kết. Phí hoạt động thường sẽ được tính là khoản phần trăm doanh số định kỳ của cơ sở nhượng quyền.
 
Việc nhận nhượng quyền có nghĩa là bạn sẽ được hỗ trợ về nhiều mảng, tuy nhiên điều này không bao gồm các loại chi phí cố định hay chi phí phát sinh trong cửa hàng của bạn và ngay cả là nguyên vật liệu từ bên nhượng quyền.
 
Nguồn: Internet