ORDER REPLENISHMENT MERCHANDISER – EB3 JOB LIST

ORDER REPLENISHMENT MERCHANDISER

Chức vụ: Nhân viên bán hàng & bổ sung đơn hàng

Địa điểm: TX, OK, NM

Mức lương: $13,40+ USD trở lên

Lịch làm việc: 40 giờ mỗi tuần, có thể làm thêm 10 giờ mỗi tuần

Mô tả chung: Chịu trách nhiệm bổ sung và bán các sản phẩm tại tất cả các Cửa hàng lớn được chỉ định và các tài khoản tương tự.

Trình độ chuyên môn, Giáo dục, Đào tạo, Kinh nghiệm:

Trình độ học vấn: Ưu tiên bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED.

Kinh nghiệm:

 • Yêu cầu 0 – 3 năm kinh nghiệm làm việc là điều bắt buộc.
 • Có khả năng nâng, kéo và đẩy lặp đi lặp lại hơn 50 pound; cúi xuống, vươn cao hơn đầu và quỳ xuống.
 • Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng / bán hàng trước

Kỹ năng:

 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức xuất sắc
 • Chú ý đến chi tiết và kỹ năng theo dõi
 • Có khả năng làm việc với sự giám sát tối thiểu
 • Phải có khả năng sử dụng phương tiện cá nhân trong giờ làm việc (Chương trình hoàn trả số dặm)
 • Bằng lái xe có giá trị, trách nhiệm hiện tại của xe bảo hiểm và hồ sơ lái xe trong nguyên tắc chính sách MVR.

Trách nhiệm, Nhiệm vụ, Chức năng cần Thực hiện:

 • Thiết kế vị trí, xây dựng và duy trì các vị trí trưng bày sản phẩm và thiết bị tuân theo tiêu chuẩn của công ty
 • Duy trì mức sản phẩm thích hợp trong bộ phận đồ uống và trong toàn bộ tài khoản bao gồm phân bổ giá kệ và thiết bị lạnh
 • Quản lý mức hàng tồn trong kho và thương mại sự cố trong các tài khoản được chỉ định
 • Đáp ứng kỳ vọng về dịch vụ khách hàng thông qua giao tiếp hàng ngày, giải quyết vấn đề và theo dõi phù hợp
 • Duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp, nhóm với đồng nghiệp, khách hàng và người mua hàng
 • Duy trì mức tồn kho phù hợp, tài sản công ty và điểm bán hàng, đảm bảo tài khoản đáp ứng các tiêu chuẩn bán hàng của Công ty
 • Xác định nhu cầu sản phẩm của cửa hàng, đặt và chuyển đơn đặt hàng thích hợp kết hợp với các tuyến bán hàng địa lý hiện có
 • Truyền đạt các hoạt động tài khoản cho các bên thích hợp
 • Duy trì tiêu chuẩn Bán hàng trong khi luân chuyển sản phẩm mỗi lần trong các tài khoản được chỉ định
 • Thay thế và duy trì Điểm của Khuyến mại giảm giá quảng cáo phù hợp với tài khoản

Quyền lợi:

 • Y khoa / Nha khoa
 • Kế hoạch hưu trí 401K
 • Thời gian đi lại và ốm đau

Thông tin thêm về các khu vực:

Các thành phố ở …

Texas: Oklahoma: New Mexico:
– Dallas – Enid – Roswe
– Del Rio – Oklahoma City
– Fort Worth – Tulsa
– Lubbock – Woodward
– Texarkana
– Wichita Falls