SỰ THẬT VỀ THU NHẬP TỪ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI – PHẦN 2

SỰ THẬT VỀ THU NHẬP TỪ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI – PHẦN 2

3. Họ không thể thu thập dữ liệu theo cách họ tin là đáng tin cậy một cách hợp lý, vì vậy họ không cảm thấy thoải mái với độ chính xác của dữ liệu có thể có sẵn để xuất bản

Ngay cả khi bên nhượng quyền quyết định cố gắng thu thập dữ liệu doanh thu và chi phí từ tất cả các bên nhận quyền để xuất bản tóm tắt trong Mục 19 của họ, thì họ có thể gặp rủi ro rằng dữ liệu đó có thể không được bên nhận quyền chuẩn bị trên cơ sở thống nhất, điều đó có thể không được báo cáo chính xác hoặc nó có thể không được tập hợp thành một báo cáo tổng hợp một cách chính xác. Bất kỳ vấn đề nào trong số này đều có thể tạo ra dữ liệu mà sau này có thể bị thách thức là gây hiểu lầm và do đó trở thành cơ sở cho việc kiện tụng. Đó là rủi ro mà hầu hết các nhà nhượng quyền không muốn mắc phải.

4. Họ nói rằng luật sư nhượng quyền của họ đã bảo họ không

Lời bào chữa này không hoạt động tốt như trước đây vì hầu hết các luật sư nhượng quyền nổi tiếng nhất trong nước đều công khai ủng hộ các nhà nhượng quyền đưa ít nhất thông tin bán hàng và doanh thu vào Mục 19. Họ tin rằng mặt tích cực hầu như luôn vượt trội bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc tiết lộ, tất nhiên trừ khi thông tin có vẻ tệ hại đối với một bên nhận quyền tiềm năng.

5. Họ không muốn tiết lộ con số của mình vì chúng xấu và sẽ không hấp dẫn đối với những người mua nhượng quyền tiềm năng

Đây rõ ràng là một vấn đề ở nhiều cấp độ. Không có cách nào để biết mức độ thường xuyên đây là lý do thực sự của việc không xuất bản Mục 19, nhưng có thể nói rằng bạn sẽ không nghe thấy lý do này từ một công ty nhượng quyền thương mại. Bạn sẽ phải tự mình khám phá điều này.

Nguồn: Internet
———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai