THẺ XANH ĐỊNH CƯ MỸ VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT – Phần 2

ĐỊNH CƯ MỸ

Bảo lãnh diện ưu tiên gia đình

Hiện nay, có 4 loại visa bảo lãnh diện ưu tiên gia đình như sau:

  • Visa ưu tiên gia đình loại thứ nhất – Visa F1: Đây là loại visa cho phép công dân Mỹ bảo lãnh con chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của mình sang Mỹ định cư.
  • Visa ưu tiên gia đình loại thứ hai – Visa F2A và F2B: Visa cấp cho vợ chồng và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • Visa ưu tiên gia đình loại thứ ba – Visa F3: Visa này cho phép công dân Mỹ bảo lãnh con đã kết hôn của mình.
  • Visa ưu tiên gia đình loại thứ tư – Visa F4: Visa này cho phép công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em của mình.

Thẻ xanh thông qua việc làm tại Mỹ

Thẻ xanh thông qua việc làm có phạm vi rộng hơn loại thẻ xanh bảo lãnh thành viên gia đình. Bao gồm nhận thẻ xanh thông qua diện đầu tư vào Mỹ và diện việc làm tại Mỹ.

Nhận thẻ xanh diện đầu tư vào Mỹ

Có 2 cách thức để đầu tư vào Mỹ để nhận thẻ xanh là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Đầu tư trực tiếp là nhà đầu tư tự mở chi nhánh, công ty hoặc mua lại cơ sở kinh doanh đang hoạt động và tạo ra 10 việc làm toàn thời gian trong 2 năm liên tiếp. Đầu tư gián tiếp là đầu tư vào một dự án của một Trung tâm vùng (Regional Center). SKT có đề cập đến đầu tư và tạo điều làm tại: EB-5 Con đường định cư Mỹ hoàn hảo cho bạn cũng như thời hạn thẻ xanh Mỹ có thời hạn bao lâu cho từng giai đoạn.

Nhận thẻ xanh diện việc làm tại Mỹ

Hiện nay, visa diện việc làm tại Mỹ chiếm số lượng không nhỏ trong tổng số visa định cư Mỹ. Điều này cho thấy nhu cầu làm việc và định cư Mỹ là khá cao. Từ đó, visa việc làm tại Mỹ sẽ giúp giải quyết thiếu hụt lao động tại nước này. Các loại visa định cư Mỹ diện việc làm bao gồm:

  • Visa EB-1: Người lao động được ưu tiên.
  • Visa EB-2: Người lao động có trình độ cao.
  • Visa EB-3: Người lao động lành nghề.
  • Visa EB-4: Người làm việc cho tôn giáo.

Nguồn : Internet