web analytics

TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ

————–

Như Louise Christy viết, “Có nhà tuyển dụng đã bảo với tôi rằng, bạn sẽ không có được công việc này nếu không thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Và đương nhiên, tôi trả lời là tôi có thể làm được. Sau này, tôi phát hiện ra rằng người giữ vị trí đó trước tôi đã gây tai họa khủng khiếp vì khi ở trong một tình trạng hết sức khó khăn người đó đã không thừa nhận và yêu cầu sự giúp đỡ”.

Cô giải thích rằng biết được khả năng của mình và khi nào cần sự giúp đỡ khó có thể học và thực hiện hơn bạn tưởng rất nhiều bởi không ai muốn bị nhìn nhận là yếu kém hay thiếu năng lực cả.

Tuy nhiên theo một nghiên cứu gần đây tại trường Đại học Harvard cho thấy, khi hỏi xin lời khuyên từ người khác, bạn chứng thực tri thức và chuyên môn của họ, điều đó sẽ khiến bạn có khả năng thuyết phục được họ. Hơn nữa, nó còn khiến bạn trông có năng lực hơn chứ không phải kém đi bởi bạn có thể thu thập và xác nhận được nhiều thông tin hơn, từ đó nâng cao khả năng của mình, thậm chí là vượt trội hơn họ trong tương lai.

 

(Nguồn: Internet 🌎)

————–

#BCA #BCABusinessSchool

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth