Vì sao các mô hình franchise thất bại?

🌟Vì sao các mô hình franchise thất bại?🌟

1️⃣Lỗi từ người nhượng quyền (Franchisor)

📌Ý tưởng mô hình franchise không độc đáo hay bền vững

Liệu ý tưởng franchise có điều gì độc đáo mà đối thủ không dễ sao chép hay bắt chước? Điều độc đáo này có thể là bí quyết công thức các món ăn, một quá trình hay thông tin độc quyền sở hữu hoặc những sản phẩm được chế biến hay phát minh riêng một cách đặc biệt. Kế tiếp, ý tưởng franchise liệu có nền tảng phát triển bền vững không? Nếu ý tưởng franchise tương tự theo kiểu “tôi giống thế” như các ý tưởng franchise khác thì cơ hội phát triển bền vững của mô hình franchise sẽ thấp hơn nhiều.

📌Hệ thống franchise không phát triển phù hợp

Có rất nhiều sai sót trầm trọng trong hệ thống franchise mà người chủ hệ thống franchisor không xác định rõ ràng trước khi khởi động hệ thống franchise. Những sai sót đó bao gồm thất bại khi viết tài liệu quy trình hoạt động hoặc thiếu sót trong việc chuẩn hóa quy trình hoạt động làm ảnh hưởng đến công sức của người nhận quyền trong nỗ lực nhân rộng mô hình franchise.
Một sai sót thường gặp khác là quy trình tuyển dụng và lựa chọn các người nhận quyền quá sơ sài, không chuyên nghiệp, dẫn đến việc lựa chọn các người nhận quyền không phù hợp do thiếu kỹ năng kinh doanh, hay không tuân thủ nghiêm túc tiêu chuẩn và yêu cầu của hệ thống franchise.

📌Huấn luyện franchise không phù hợp

Người nhượng quyền thất bại khi tổ chức hệ thống đào tạo, huấn luyện không phù hợp với người nhận quyền. Hệ thống này cần được xây dựng và đáp ứng các cấp độ đào tạo khác nhau từ cấp lãnh đạo, cấp thừa hành và tác vụ trong suốt quá trình hoạt động của một mô hình franchise, đặc biệt khi khởi động điểm bán cho người nhận quyền mới, hoặc hệ thống đào tạo liên tục cho những người nhận quyền.

📌 Dịch vụ hỗ trợ của franchisor không hiệu quả

Hỗ trợ liên tục bao gồm xây dựng thương hiệu, các hoạt động hỗ trợ kinh doanh, tiếp thị khác cũng như các chương trình duy trì và phát triển quan hệ bền vững. Nếu không duy trì hiệu quả hoạt động này, sớm muộn gì mô hình kinh doanh cũng thất bại. Thất bại này còn tiếp tục nếu người nhượng quyền không thể hỗ trợ cải tiến ý tưởng franchise thông qua việc phát triển sản phẩm hay dịch vụ mới hoặc tăng cường quy trình hoạt động franchise.
Nguồn: Internet
———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai