VƯỢT QUA THÂM HỤT NGÂN SÁCH

————–

Gặp phải các vấn đề về thanh toán là chuyện hết sức bình thường đối với mọi doanh nghiệp. Điều đó không thể hiện rằng doanh nghiệp đó kém cỏi cũng không phải là doanh nghiệp đó đã thất bại trong kinh doanh. Thực tế, kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp kiểm soát và vượt quá được thâm hụt ngân sách.

Muốn vượt qua thâm hụt ngân sách, bạn phải làm thế nào. Câu trả lời hãy xác định và nhìn nhận vấn đề càng sớm càng tốt và càng chính xác càng tốt. Các ngân hàng thường rất cảnh giác cho một công ty đang gặp vấn đề về tiền bạc vay tiền. Họ thường chỉ thích cho các công ty chưa thực sự cần tiền vay, trước khoảng 1 tháng công ty cần tiền để chi tiêu. Chính vì vậy rất khó để một công ty đang lâm vào tình trạng thâm hụt  nhận được sự trợ giúp từ các khoản vay của ngân hàng. Bạn phải phát hiện và dự đoán được thâm hụt ngân sách sớm nếu muốn ngân hàng đưa tay ra giúp đỡ.

Nếu ngân hàng không cho vay tiền, công ty có thể cầu viện các nhà cung cấp. Thông thường, các chủ nợ thường mong muốn công ty tiếp tục tồn tại và kinh doanh để trả tiền hơn là các ngân hàng bởi học thể hiểu rõ tình hình kinh doanh của công ty trước khi họ cho bạn vay.

Đặc biệt, nếu muốn vượt qua thâm hụt ngân sách hãy thúc giục các khách hàng thanh toán bằng việc giải thích cho họ tình hình kinh doanh (nếu cần thiết) và cung cấp các khoản chiết khấu thanh toán để khuyến khích họ thanh toán sớm nhất có thể. Doanh nghiệp cũng cần thúc giục các khách hàng chậm thanh toán, những khách hàng đã có hóa đơn nhưng chậm thanh toán đến 90 ngày, cũng đưa cho họ chiết khấu để họ thanh toán ngay lập tức.

Và đặc biệt hãy thanh toán lương cho nhân viên trước, để chắc chắn rằng họ sẽ tiếp tục ở lại công ty giúp bạn giải quyết khó khăn chứ không phải nghỉ việc.

Quản lý dòng tiền là vấn đề bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải giải quyết trong quá trình kinh doanh của mình và nó cũng chẳng hề dễ dàng gì. Với 3 cách quản lý dòng tiền trên, hy vọng các doanh nghiệp sẽ có những giải pháp cụ thể và thích hợp để công ty mình luôn có những chi tiêu cân bằng và hợp lý.

 

(Nguồn: Internet 🌎)

————–

#BCA #BCABusinessSchool

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth