NGHỆ THUẬT TƯ DUY RÀNH MẠCH

Bạn nghĩ mình là một người lý trí phải không? Bạn cũng nghĩ mình hiểu rõ năng lực của mình nhất phải không. Không may thế, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi! Bộ não của ta là một đống hỗn tạp của những lối tắt và kinh nghiệm và những lối tắt này đã […]

LỢI ÍCH CỦA KHẢO SÁT TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Khảo sát là một công cụ nghiên cứu tiếp thị mạnh mẽ để thăm dò ý kiến ​​và thái độ về công ty của bạn cũng như sự cạnh tranh của doanh nghiệp từ số lượng lớn người được khảo sát. Dù quy mô kinh doanh lớn hay nhỏ, doanh nghiệp có thể phát triển […]