Diện Skilled Worker – Quy trình thực hiện

Chương trình Định cư Canada theo diện tay nghề liên bang lựa chọn ứng viên dựa trên phương thức tính điểm. Để đạt được thư mời nộp hồ sơ thường trú, ứng viên cần đạt điểm tối thiểu cho 02 vòng rút hồ sơ. Hiện nay, mức điểm tối thiểu ứng viên cần có là 67 điểm cho vòng 1 và đạt điểm tối thiểu CRS theo từng vòng rút hồ sơ đối với vòng 2. Đương đơn phải thỏa mãn một số yêu cầu nhất định về nghề nghiệp, bằng cấp, độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, trình độ Anh/Pháp ngữ và khả năng thích nghi với cuộc sống tại Canada.

Hồ sơ định cư Canada diện tay nghề được xử lí theo các bước:

Bước 1: Ứng viên tạo tài khoản Express Entry và nộp Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI).
Bước 2: Ứng viên được xét điểm theo hệ thống tính điểm tay nghề.
Bước 3: Ứng viên được lựa chọn và mời nộp hồ sơ đầy đủ diện tay nghề.
Bước 4: Hồ sơ được phê duyệt, ứng viên nhận thường trú nhân và sang Canada định cư.