Visa 132A

Visa 132A là visa thường trú dành cho đối tượng là chủ sở hữu doanh nghiệp hay đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực cao, có lịch sử kinh doanh thành công (Significant Business History stream) thành lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp có sẵn để kinh doanh và phát triển kinh doanh tại Úc.

QUYỀN LỢI

 • Làm việc là học tập tại Úc.
 • Tham gia Medicare và các chương trình chăm sóc y tế tại Úc.
 • Nhập tịch Úc (nếu đủ điều kiện).
 • Bảo lãnh người thân.
 • Đi và về Việt Nam bất kì lúc nào.
 • Quyền du lịch: 5 năm (ra vào Úc trong 5 năm tính từ ngày visa được cấp, quá 5 năm, Đương đơn cần xin Resident Return Visa RRV hoặc 1 loại visa tái nhập cảnh khác để nhập cảnh lại vào Úc).

ĐIỀU KIỆN

 • Dưới 55 tuổi.
 • Vốn sở hữu trong các công ty đạt tối thiểu 400.000 AUD trong 2 trên 4 năm tài chính gần nhất và nếu doanh nghiệp đã công khai niêm yết thì cổ phần đạt tối thiểu 10%.
 • Tổng tài sản doanh nghiệp và tài sản cá nhân hợp pháp đạt 1.5 triệu AUD và có thể chuyển sang Úc trong 2 năm sau khi được cấp visa.
 • Tổng doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp đạt tối thiểu 3 triệu AUD trong tối thiểu 2 trên 4 năm gần nhất ngay trước khi nhận được thư mời nộp visa.
 • Sở hữu tối thiểu:

+ 51% nếu doanh thu < 400.000 AUD/ năm.

+ 30% nếu doanh thu > 400.000 AUD/ năm.

+ 10% nếu công ty đã công khai niêm yết.

NGHĨA VỤ

 • Tuân thủ tất cả các điều kiện của visa cũng như luật pháp tại Úc.
 • Tuân thủ các điều kiện về doanh nghiệp.
 • Nếu Đương đơn không ở Úc tại thời điểm visa được cấp, Đương đơn phải nhập cảnh vào Úc tại ngày đã được chỉ định bởi Bộ di trú Úc.
 • Các thành viên trong gia đình của Đương đơn không được phép kết hôn hay có mối quan hệ thực tế (de facto relationship) trước khi họ nhập cảnh vào Úc.
 • Phải thông báo địa chỉ thường trú với Bộ di trú Úc trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Úc. Đương đơn phải thông báo nếu thay đổi nơi sinh sống (kể cả trong hay ngoài nước Úc) bằng đơn 929 trong vòng 28 ngày trước khi di chuyển đến nơi ở mới.
 • Sau khi nhập cảnh Úc, Đương đơn phải thành lập một doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc tham gia vào một doanh nghiệp có sẵn tại Úc.
 • Duy trì vốn sở hữu đáng kể.
 • Duy trì sự quản lý một cách trực tiếp và liên tục.
 • Quyết định liên quan đến định hướng chung và hiệu suất của công ty theo hướng có lợi cho nền kinh tế Úc.

Sau khi tham gia vào hoạt động kinh doanh tại Úc, Đương đơn sẽ được yêu cầu hoàn thành đơn 1010 – đơn khảo sát khả năng kinh doanh.