Học bổng bậc cử nhân tại NIAGARA COLLEGE

Trường Niagara College Canada & VNIS Education xin trân trọng thông báo về học bổng GLOBAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP 2020 lên tới $20,000 CAD dành cho bậc cử nhân tại Niagara College.

Cụ thể, sinh viên sẽ nhận học bổng tự động trị giá $2,500 CAD khi được trường cấp thư mời cho chương trình bậc cử nhân tại Niagara College. Các kỳ tiếp theo học bổng sẽ được trao dựa vào điểm trung bình sinh viên đạt được trong kỳ trước đó. Thông báo nhận học bổng sẽ được cấp trực tiếp trong Offer Package của trường.

Cấu trúc học bổng như sau:

Term

80% Grade Average

70% Grade Average

60% Grade Average

**Term 1

$2,500

$2,500

$2,500

Term 2

$2,500

$1,000

$500

Term 3

$2,500

$1,000

$500

Term 4

$2,500

$1,000

$500

Term 5

$2,500

$1,000

$500

Term 6

$2,500

$1,000

$500

Term 7

$2,500

$1,000

$500

Term 8

$2,500

$1,000

$500


Các chương trình bậc cử nhân dành cho sinh viên quốc tế tại Niagara College

Chương trình cấp bằng cử nhân tại Niagara College cung cấp cho sinh viên không chỉ lý thuyết chuyên môn mà còn tập trung đào tạo kỹ năng thực hành thông qua phương pháp dạy hướng tới thực tiễn và kỳ Thực tập hưởng lương (Co-op). Các chương trình bậc cử nhân dành cho sinh viên quốc tế bao gồm:

Honours Bachelor of Business Administration – Hospitality – Bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh Du lịch, Nhà hàng và Khách sạn (2 kỳ Co-op)

Honours Bachelor of Business Administration – Human Resources – Bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh – Quản lý nhân sự

Honours Bachelor of Business Administration – International Commerce and Global Development – Bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh – Thương mại quốc tế và phát triển toàn cầu

Chương trình Thực tập hưởng lương

Một điểm hấp dẫn khác của Niagara College chính là chương trình thực tập hưởng lương (Co-op) bắt buộc đối với một số ngành học. Tham gia chương trình thực tập hưởng lương giúp sinh viên quốc tế giải quyết không chỉ vấn đề tài chính mà còn tích lũy kinh nghiệm sống và làm việc tại đất nước Canada. Nhà trường hàng năm đều tổ chức các Hội thảo việc làm để sinh viên có thể thể hiện bản thân đối với các nhà Tuyển dụng.

Đặc biệt, với mục tiêu khuyến khích sinh viên Việt Nam chọn các trường Cao đẳng và Học viện tại Canada để học tập, Chính phủ Canada cùng với tổ chức CICan (Colleges and Institutes Canada) gần đây vừa thông qua chương trình SDS. Chương trình với mục tiêu giúp đỡ các bạn sinh viên Việt Nam trong quá trình xin Visa và chứng minh tài chính du học tại Canada, và Niagara College cũng là một trong những trường nằm trong chương trình này.