CÁC Ý TƯỞNG KINH DOANH TRONG MÙA COVID

CÁC Ý TƯỞNG KINH DOANH TRONG MÙA COVID Đại dịch toàn cầu Covid xảy ra và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế của rất nhiều người trên thế giới. Thế nhưng ông bà ta có câu “cái khó ló cái khôn”, trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, vẫn có không […]